Görevimizi yaparken, kimseye ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızdaki kişilerin varlığı iddiasında da değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz.En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı...

-Molierac-

Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder...

-Thomas Aquinas-

UZMANLIK BİRİMLERİMİZ

İcra Hukuku

Cebri icra, Takip hukuku, günümüz hukukunda cebri icranın konusu borçlunun malvarlığıdır (evi, dükkanı, bir eşyanın teslimi, taşınmaz tahliyesi ve teslimi gibi).

Devamını Oku...

Ticaret ve Gayrimenkul Hukuku

Kıymetli evrak hukuku; poliçe, bono, çek ile ilgili tüm hukuki ihtilaflar. Sirketler hukuku; Adi ortaklık, anonim ortaklık(genel kurul kararın iptali gibi), limited şirketler, komandit şirketler ile ilgili...

Devamını Oku...

Tazminat Hukuku

Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine...

Devamını Oku...

Marka ve Patent Hukuku

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetleriniz bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinde ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının...

Devamını Oku...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç...

Devamını Oku...

Aile Hukuku

Boşanma; nizalı boşanma davası,anlaşmalı boşanma davası, boşanmanın tanınması ve tenfizi davaları, iddet süresinin kaldırılması davası,aile konutu ile ilgili davalar...

Devamını Oku...

Kira Hukuku

Vasi atama davaları, vasiye satış izni verilmesi davası, nüfus kaydı düzeltim davaları, nesebin beddine ,düzeltilmesine ilişkin davaları, yaş düzeltme davaları

Devamını Oku...

İş ve SGK Hukuku

Hizmet tesbiti davaları; sigortasız çalışan işçilerin, geçmiş sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemelerinde açılan davalar. İşçi alacakları davası; işçi alacakları olarak kabul edilen...

Devamını Oku...

OLGUN HUKUK

Olgun Hukuk Bürosu 1990 yılından itibaren Konya’da hizmet vermektedir. Kurucu ortağımız Av.Ümit Olgun İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Büromuz Konya’da olup, 5 katlıdır. Her bir kat da ayrı uzmanlık birimleri oluşturulmuş olup müvekkillerimize branşları ile alakalı uzman avukatlar ile destek sağlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse iş hukuku ile alakalı bir husus için gelen müvekkilimize, iş hukuku avukatımız ile görüşmekte, ticaret hukuku ile alakalı bir husus için gelen müvekkilimize, ticaret hukuku avukatımız yardımcı olmaktadır.

Devamını Oku...

KURUCULARIMIZ

ÜMİT OLGUN
Kurucu Üye

Eğitimi

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1988

EMRE OLGUN
Kurucu Üye

Eğitimi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2014