Sıkça Sorulan Sorular
 • Eşimin benden habersiz başkasının üzerine geçirdiği mallardan hak talep edebilir miyim?+
  • Şayet bu mallar edinilmiş mala giriyorsa TMK’ya göre katılma alacağınız var demektir. Bir tarafın katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı davranışlar muvazaalı olarak değerlendirilir ve tasfiyeye dahil edilir.

 • Boşandıktan sonra eşimin mirasından hak talep edebilir miyim ?+
  • Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte eşler birbirinin mirasından hak talep edemezler. Ancak boşanma kesinleşmemişse gereken şartlar sağlandığı takdirde eşinize mirasçı olabilirsiniz.

 • Eşim işten ayrılır yada işsiz kalırsa nafaka ödemekten kurtulur mu ?+
  • Nafaka yükümlüsü, her daim nafaka ödemekle sorumludur. Maddi imkanı ölçüsünde nafaka miktarı artıp azalabilir. Nafaka borçlusunun işten ayrılması ya da işsiz olması, nafaka alacaklısının nafakaya hak kazanamayacağı anlamına gelmez.

 • Karşı taraf boşanmak istemezse dava uzar mı ?+
  • Boşanma davalarının süresi, tarafların boşanmayı isteyip istememelerine bağlı değildir. Eğer boşanma davası çekişmeli devam ediyorsa ve nafaka, tazminat, velayet hususunda taraflar anlaşmamışlarsa evlilik birliğinin sarsılmasında kimin kusurlu olduğu araştırılır. Bu durumda boşanmak isteyen taraf, boşanma sebeplerini delillerle ıspatladığı takdirde, karşı tarafın boşanmak isteyip istememesi bir öenm arz etmez ve aile hakimi boşanmaya karar verir.

 • Nafakam ne zaman bağlanır, ne zamana kadar devam eder, çocuğumun nafakası 18 yaşında kesilir mi ?+
  • Boşanma yada nafaka davasının açılmasıyla nafaka hak kazanılır. Boşanma davasında ara karar ile tedbir nafakasına hükmedilir ve şartlar oluştuğu takdirde boşanmanın kesinleşmesi ile iştirak/yoksulluk nafakası olarak devam eder. Nafaka davasında ise nihai kararla tedbir nafakasına hükmedilir. Yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısı evlenene kadar devam eder. Nafaka alacaklısının resmi nikahla evlenmeyip evli gibi yaşadığı yada yoksulluktan kurtulduğu takdirde de nafaka son bulur.

 • Avukatlar davayı kazanınca vekalet ücretini karşı taraftan almaz mı?+
  • Avukatlık Kanunu m.165’ e göre, dava sonunda hükmedilen vekalet ücreti avukata aittir.   Avukatlar verdikleri hukuki hizmet karşılığında müvekkillerden akdi vekalet ücreti alırlar. Davanın kazanılmasıyla da hasımdan Avukatlık Kanunu m.165 gereğince ilam vekalet ücreti alırlar.  Her iki ücretin niteliği farlı olup ödeme yapan tarafları da farklıdır.

 • Boşandıktan sonra yeniden evlenirsem eski eşim velayeti benden alabilir mi ?+
  • Taraflardan birinin yeniden evlenmesi başlı başına velayeti değiştirme sebebi değildir. Çocuk anne yada babasıyla kalıyorken yanında kaldığı tarafın evlenmesi velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Ancak müşterek çocuk ihmal yada istismar ediliyorsa veyahut suça sürükleniyorsa bu durum çocuğun menfatine zarar vereceği için velayette elbette değiştirilecektir.

 • Müşterek çocuk 7 yaşına geldikten sonra velayet davası açarak, velayeti alabilir miyim?+
  • Toplumdaki yanlış bilinenlerden bir tanesi de müşterek çocuk 7 yaşına geldikten sonra velayetin alınabileceğidir. Velayet hususu kamu düzenindendir ve çocuğun üstün yararı gözetilir. Çocuk hangi ebeveynin yanında olursa olsun, bulunduğu ortam eğitimi, gelişimi ve psikolojisi açısından uygun olup olmadığının araştırılması yapılır. Ezcümle, müşterek çocuğun velayetinin kazanılabilmesi öncelikle yaşa bağlı değildir. Aksine, çocuğun gelişimi, eğitimi, psikolojik durumu hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı, çocuğun kimin yanında kalmak isteyeceği velayet durumunu belirleyecektir.

 • Boşanma davasını önce ben mi açmalıyım, yoksa karşı tarafın açmasını mı beklemeliyim ?+
  • Boşanma davası kim tarafından açılmış olursa olsun, kusurlu taraf haksız çıkacak ve nafaka tazminat ödeyecektir. Taraflardan birinin dava açmış olması onu haklı yada haksız yapmaz. Kim açarsa açsın, hakim tarafından kusur incelemesi ve kusur belirlemesi yapılarak hüküm kurulur.