Miras Hukuku

1 - ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

A - MİRAS SÖZLEŞMESİ

B - MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

2 - VASİYETNAMENİN AÇILMASI VE TENFİZİ

3 - VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA

4 - ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

5 - MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

6 - TENKİS

7 - RESMİ TASFİYE

8 - MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

9 - ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

10 - AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

11 - MİRASTA DENKLEŞTİRME

12 - MİRASTAN ISKAT (ÇIKARMA)

13 - MİRASÇILIK BELGESİ

14 - İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)