İdare Hukuku Davaları

1 - İPTAL DAVALARI

İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan dava türleridir. Uygulamada sıkça görülen türleri;

  • Toplulaştırma İşleminin iptali
  • İmar Uygulaması İşleminin İptali
  • Disiplin Cezalarının İptaline İlişkin Davalar

2 - TAM YARGI DAVASI

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan dava türüdür.

3 - İDARİ BAŞVURULAR

İdari dava açmadan önce bir kısmı zorunlu olan başvuru aşamaları mevcuttur. Bu noktada uzman avukatlarımızdan uyuşmazlığın doğduğu aşamadan davanın sonuçlanma aşamasına kadar hukuki destek alabilirsiniz.