Sigorta Hukuku Davaları

1 - ZARAR SİGORTALARI

A - SORUMLULUK SİGORTALARI

Sorumluluk Sigortalarında sigorta ettiren, üçüncü kişilerin kendisine karşı yönelteceği tazminat taleplerini güvence altına almakta; malvarlığının pasifinin artışını önlemektedir. Yani sigortalanan menfaat her ne kadar mağdurun menfaati gibi görünse de aslında sigorta ettirenin tazminat ödeme noktasındaki menfaati koruma altına alınır. Sorumluluk sigortalarının bir kısmı zorunlu sigortaları kapsar. Günlük hayatın içinde olmasının bir sebebi de budur. Sorumluluk Sigortalarından başlıcaları;

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (KASKO)
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası

Tazminat Hukuku Departmanımız Sigorta Hukuku alanında da uzmanlaşmış ekibi ile sigortalanan menfaatlerinizde hukuki yardımda bulunabilir, gerekli başvuru aşamalarından dava aşamalarına kadar profesyonel bir bakış açısı ile sorunlarınızı çözüme kavuştururuz.

B - MAL SİGORTALARI

Mal Sigortaları, sigortalının bir mal üzerindeki menfaatinin sigorta edildiği sigortalar olarak karşımıza çıkar. Açık deyişle, burada malın kendisinden ziyade bu mal üzerindeki meşru bir menfaat sigorta edilir. Bu menfaatin para ile ölçülebilir olması gerekir. Mal sigortalarını örneklendirecek olursak;

 • İnşaat Sigortası (Bütün Riskler)
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Yangın Sigortası ve yangına bağlı kar kaybı sigortası

2 - CAN SİGORTALARI

Can Sigortalarında, sigortacı ortaya çıkan zarara bakmaksızın, başlangıçta kararlaştırılan meblağı ödeyerek edimini ifa etmiş olur. Yapılan bu tip sigortalarda genelde poliçe hazırlanırken beyan hususunda eksiklikler meydana gelir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda ise sigortacı ile meblağ talebi ve ödenmesi hususlarında çatışma meydana gelir. Bu tarz ihtilaflı konularda da uzman kadromuz ile hukuki yardımda bulunabiliriz. Can Sigortalarından başlıcaları;

 • Hayat Sigortaları
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları
 • Sağlık Sigortası