OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile Hukukunda Mehir Senedi19/09/2020

Aile Hukukunda Mehir Senedi

Mehir, Türk Hukukunda kocanın evlenme anında ya da devamı sırasında, kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir şeyi bağışlaması olarak tanımlanmıştır. Tarafların boşanma ya da ölüm halinde evlilik birliğinin sona ermesi durumuna bir yaptırım bağlamaları olanaklıdır. Mehir senedi, gerekli şartları taşıdığı müddetçe geçerlidir. Medeni Kanun, evlenme sözleşmesi sırasında karı kocadan birinin diğerine bir mal veya para vermesini ya da vermeyi vaad edip bir süre ertelemesini yasaklamamıştır. Bu nedenle, eski hükümlere göre kurulmuş  mehir, Medeni Kanun tarafından yasaklanmış bir hukuki ilişki olarak kabul edilemez. Mehri müeccel, ileriye yönelik bir bağışlama vaadidir. Koca dışında 3. bir kişinin de bağışlama vaadi geçerlidir. Ancak, bu durum, üçüncü kişi yararına borç altına girme olmayıp, bağışlama vaadidir. Bağışlama vaadinin geçerliliği, yazılı olma koşuluna bağlıdır.

MEHİR SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA VAZGEÇME

Mehir, kadının kişisel malıdır. Sözleşme ile belirlenen bağış vaadi, zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye tabi değildir. Her zaman istenilebilir. Ancak, belirli şartların oluşması halinde mehire söz veren kişi, sözleşmeden dönebilir, cayabilir. Örnek vermek gerekirse; evi terk eden ya da sadakatsizlikte bulunan, ailevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kadına mehir ödenmeyebilir. Ödenmişse ödenen kısım geri alınabilir. Örneğin; kayınpeder mehir olarak 20 dekar tarlayı tapudan devretmiş, gelin sadakatsizlik etmiş, tapu geri döndürülebilir.

MEHİR SENEDİ DAVALARI

Mehir senedi usulüne uygun düzenlenmişse; kadın, kendisine teslim edilmeyen kısım için dava açabilir. Yine usulüne uygun mehir senedinden dönmek isteyen koca dava yoluyla mehir senedinin iptalini isteyebilir. Şayet bu davalar birlikte açılmışsa mahkeme bunları birleştirerek inceler, deliller doğrultusunda karar verir.

MEHİR SENEDİ DAVALARINDA İSPAT VE DELİLLER

Mehir senedine dayalı alacak davaları, boşanma davası ile birlikte açılmamalıdır. Şayet birlikte açılırsa, mahkemece davaların tefrik edilmesine ve ayrı ayrı yürütülmesine karar verilir. Mehir senedinde vaad edilen miktarın, bir kısmı düğünde takılmışsa, vaad eden kişi takılan kısım için sorumluluktan kurtulur. Bu durumun ispatı için tanıklar, kadına takılan takıların fotoğrafları ve videoları, usulüne uygun düzenlenmiş senet, bilirkişi raporları delil olarak sunulabilir.

OLGUN HUKUK BÜROSU – Av. Ümit OLGUN

Kişiler & Aile & Miras Departmanı

Av. Hasret Erdem BACAK

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

 

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA