İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Satın Alınan Gayrimenkul 5 Yıl İçinde Satılırsa Ne Olur? (Değer Artış Kazancı Vergisi)

Satın almış olduğunuz bir gayrimenkulü 5 yıl içerisinde üçüncü bir kişiye satarsanız değer...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Göreviyle ilgili suç işlediği iddiasında olunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkınd...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

UKOME Kararı İptal Edilebilir Mi?

UKOME'nin verdiği kararlar bir idari işlemin taşıması ve sağlaması gereken yetki, sebep, ş...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Uluslararası Koruma Başvurusunun Geri Çekilmiş Sayılması

İşbu kanunun 64. maddesi kapsamında olmayıp uluslararası korumadan faydalanma imkanına sah...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Sınır Dışı Edilme ve İdari Gözetim Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

İşbu sınır dışı etme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkem...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Memur Atamaları İptal Edilebilir Mi?

Memurların atama işlemleri, dengeli ve düzenli dağılımın yanısıra kamu personelinin öğreni...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

HAGB Kararı Memuriyete Engel Midir?

HAGB kararı ise niteliği gereği kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı değildir. Bu sebeple DMK...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

İkamet İzni Başvurum Reddedildi, Ne Yapabilirim?

İdarece verilen işbu karar tek yanlı olup kamu gücü kullanılarak tesis edildiğinden, ikame...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Memur Disiplin Ceza Soruşturması

Kamu görevlisi hakkında yapılan bu disiplin soruşturması sonucunda, bir disiplin cezasının...

Devamı
İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Pasaport Tahdidi İşlemi İptal Edilebilir Mi?

Pasaport tahdidi işlemiyle birlikte pasaport kullanımının kısıtlanması sonucu ortaya çıkar...

Devamı