MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Soybağının (Nesebin) Reddi

Babanın soybağının reddi davası açması ile babalık karinesi çürütebilir. Kocanın soybağın...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi hususu Miras Hukukunda özel olarak düzenlenmiştir...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Evlenmeye İzin

Hukukumuzda iki tür evlenme yaşı söz konusudur. Bunlar: olağan evlenme yaşı ve olağanüstü ...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Ergin Kılınma (Kazai Rüşt)

Hukukumuzda bireylerin hukuki işlemleri yapabilmesi için hak ehliyetinin yanında fiil ehli...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Babalık Davası

Baba ile evlilik birliği dışında doğan çocuk arasındaki soybağı ilişkisini tesis eden bir ...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Velayetin Değiştirilmesi

Velayet; çocuğun bakımı, eğitimi, öğretimi, korunması ve temsili ile ilgili görevleri kaps...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Vasiyetname ve Vasiyetnamenin İptali

Miras bırakan; genelde yaşlı insanlar; bir başka deyişle toplumun düşünsel önderleri serve...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Üçüncü bir kiş...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?

Tenkisin sözlük anlamı; indirme, azaltma ve eksiltmedir. Tenkis davaları Türk Medeni Kanun...

Devamı
MİRAS VE KİŞİLER HUKUKU

Borç İçerisindeki Mirasın Reddi

Mirasçılar, 3 aylık gerçek ret süresini kaçırmış veya herhangi bir nedenden dolayı mirası ...

Devamı