OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Borçlu Cari Alacağımı Ödemiyor Ne Yapmalıyım?12/12/2023

Borçlu Cari Alacağımı Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

1-Cari Hesap Alacağı Nedir?

Cari hesap, en basit ifadesi ile şirketiniz ile müşterisi / tedarikçisi arasında yapılan alışverişler için tutulan hesaptır. İşte her yapılan alışverişin ödemesi o anda yapılmayabilir. Ödemeleri o anda yapılmayan alışverişlerin hesabının tutulmasına cari hesap denir. Düzenli olarak ya da ihtiyaç duyulduğunda birbirleriyle alışveriş yapan iki işletme sahibi yaptıkları alışverişlerde ödemeleri cari hesaba işler ve o anda ödemeyebilirler. Cari hesap sayesinde geçmişten gelen taraflar arasındaki güncel bakiye kaydı tutulur.

2-Cari Hesap Alacağımı İcraya Koyabilir Miyim?

Uygulamada alacaklılar senet, çek gibi kıymetli evrakların icra takibine konulacağını, ancak kıymetli evraka dayandırılmayan cari hesapların icra takibine konulamayacağını düşünmektedir. Bu nedenle de pek çok alacaklı cari alacağına çek, senet gibi kıymetli evraka dayanmadığından “tahsil kabiliyeti yok” gözüyle bakmakta, bu nedenle icra takibi başlatmamaktadır. Oysaki cari hesaplar hakkında ilamsız icra takibi başlatılarak borç tahsilatı yapılabilmektedir. Cari hesaba ilişkin başlatılan icra takibinde borçlu yasal süreler içerisinde borca itiraz etmezse takip kesinleşmektedir. Kesinleşmenin devamında haciz işlemleri uygulanmakta ve gerekli icra işlemleri aynı kambiyo senetlerinde olduğu gibi yapılmaktadır. Böylelikle cari hesap alacağınız tahsil edilebilmektedir.

3-Cari Hesap Alacağına İlişkin Başlatılan İcra Takibine Borçlu İtiraz Ederse Ne Yapmalıyım?

Cari hesaplar hakkında başlatılan icra takibi ilamsız icra takibi olduğundan borçlu, borca itiraz ederse takip durmaktadır. Bu durumda, takibe devam etmek için itirazın iptali davası açarak itirazı iptal ettirmek gerekmektedir. İtirazın iptali davalarında ispat yükü kural olarak alacaklıdadır. Bu noktada, itirazın iptali davalarında alacağı uygun delillerle ispat etmek önem taşımaktadır. Gelebilecek itirazlara karşılık davada haksız çıkmamak adına cari hesaba dayalı icra takibi başlatmadan önce cari hesap alacağını netleştirmek, resmi kayıtlarınıza göre muavin defterinizde ne kadar alacaklı göründüğünüzü tespit etmek ve bu bedel üzerinden takip başlatmak oldukça önemlidir. Bir diğer nokta da alacaklı, bu itirazın iptali davalarında alacağını ispat ederse ve şartları oluştu ise borçlu aleyhine alacağın %20’si kadar icra inkâr tazminatı da doğmaktadır. Bu da esasen borçluları haksız borca itirazdan caydıran bir müessesedir. Çünkü dava sonunda itirazında haksız çıkan borçlu, dava yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve icra inkâr tazminatından sorumlu olacağından borç miktarı 2-3 katına kadar çıkmaktadır.

Neticeten; cari hesap alacağınız hakkında pek tabi icra takibi başlatılmaktadır. Uygulamada alacaklıların birtakım muhasebe kaynaklı hatalar nedeniyle kendi ticari defterlerinde dahi alacaklı olarak görünmediği halde icra takibi başlatıldığı çok sık karşılaşılan elem bir vaziyettir. Böyle bir durumda, alacaklı olduğunuzu düşünürken borçlu çıkabilirsiniz. Elbette ki her olay kendi içerisinde farklı özellikler barındırmaktadır. Bu nedenlerle icra takibi başlatmadan önce yetkin bir hukuk bürosundan destek almak, alacağı doğru şekilde tespit etmek önemlidir. Olgun Hukuk Bürosu ailesi olarak bizler 30 yılı aşkın icra ve ticaret hukuku tecrübemiz ile sizlere cari hesaplarınızın tahsili yönünde en iyi şekilde hizmet vereceğimize inanmaktayız…

OLGUN HUKUK BÜROSU – AV.ÜMİT OLGUN

TİCARET VE GAYRİMENKUL HUKUKU DEPARTMANI

AV. EMRE OLGUN & AV. ŞEYDA ÖZTÜRK

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA