OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık08/09/2022

Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Dolandırıcılık suçu; failin hileli davranışlarla mağdurun veya üçüncü bir kişinin zararına olarak kendisi veya bir başkası lehine yarar sağlamasıdır. Fail bu eylemi nedeniyle her ne kadar dolandırıcılık suçu nedeniyle yargılanacak ise de kimi zaman fiilin niteliği, muhatabın sıfatı, eylemden sonra yapılan iş ve işlemler failin daha az ceza almasını gerektirmektedir. Örneğin dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunmaktadır. Dolayısıyla dolandırıcılık suçunun temel cezası bir yıldan beş yıla iken ve suç şikayete tabi değilken daha az ceza gerektiren bu haller ile suç hem şikayete tabi olmakta hem de fail hakkında daha az miktarda hapis cezasına hükmedilecektir. Üstelik bu ceza yalnızca adli para cezası  da olabilecektir. 

Bununla beraber bazen fail ve mağdur arasındaki kişisel ilişkide failin hiç ceza almamasını veya daha az ceza almasını sağlayabilecektir. Nitekim dolandırıcılık suçunun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üstsoy veys altsoyunun veya bu derece yakın kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacağı düzenlenmiştir. Ancak belirtmeliyiz ki bu durumda ortada suç vardır, yalnızca şahsi cezasızlık nedeniyle fail cezalandırılmamaktadır. Bununla beraber dolandırıcılık suçunun haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde ise ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilecektir. Bu nedenle dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkınızda yapılacak yargılamada mağdurla aranızdaki kişisel ilişkiyi öne sürmeniz oldukça mühimdir. 

Yine dolandırıcılık fiili tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir. Yani failin mağdurun zararını gidermesi halinde daha az cezaya hükmedileceği hüküm altına alınır. Öyleyse hükmedilecek ceza miktarının daha fazla indirilmesi için iddianamenin kabulünden önce mağdurun zararı giderilmeli ve buna ilişkin bilgi ve belgelerinizi sunmalısınız.

Görüldüğü üzere dolandırıcılık suçu isnat edilen fail hakkında oldukça lehe düzenlemeler mevcuttur. Ancak lehe olan bu durumların varlığı yeterli değildir. Soruşturma aşamasında dosyayla ilgilen savcıya veya yargılamanın yapıldığı mahkemeye doğru ve tereddüte yer verilmeyecek şekilde sunulması gerekir. Bu nedenle özellikle etkin pişmanlıktan yararlanma ve kapsamda daha az verilmesinin sağlama noktasında alanında uzman bir avukatın hukuki bilgisinden yararlanmanızı öneririz. Dolandırıcılık suçu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz diğer blog yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Olgun Hukuk - Av. Ümit Olgun - Konya Hukuk Bürosu

Tazminat - İdare - Ceza Departmanı

Av. Rabia KIRAÇ

Stj. Av. Figen ÇİÇEK

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

 

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA