OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlat Edinme24/05/2022

Evlat Edinme

Türk Medeni Kanunu; bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlarla ilgi ve sevgiye muhtaç kişiler arasında hukuki bağa izin vermiştir. Hukuki bağ olarak ise evlat edinme kurumunu getirir.

Evlat edinme, Türk Hukukunda küçüklerin evlat edinilmesi ve erginlerin- kısıtlıların evlat edinilmesi olarak ikiye ayrılır.

On sekiz yaşından küçük çocukların evlat edinilebilmesi için; evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve gözetilmiş olması gerekir. Eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az beş yıldan beri evli olmaları gerekmektedir ya da her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olmaları yeterlidir. Eşler yalnız başlarına bir başkasının çocuğunu evlat edinemezler. Evli bulunan eşler birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler. Ancak, evlat edinmek isteyen eşin 30 yaşını doldurmuş olması ve en az iki yıldır evli olmaları gerekmektedir.

Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir. Evli olmayan kişiler de otuz yaşını doldurmuş olmak şartıyla tek başlarına bir küçüğü evlat edinebilirler.

Evlat edinme halinde anne babaya ait sorumluluklar evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.

Her hal ve şartta; evlat edinen evlatlıktan en az on sekiz yaş büyük olmalıdır. Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir. Küçüklerin evlat edinilmesi için küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Anne babanın rızası, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak yapılır. Evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi rıza geçerlidir. Anne baba; küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden evlat edinme hakkında rıza veremez. Rıza, mahkemede tutanağa geçirilmek suretiyle verilir. Rıza vermekten pişman olan ya da vazgeçmek isteyen anne baba, rızanın tutanağa geçirilmesinden itibaren altı hafta içinde rızasını geri alınabilir. Verilen rızanın geri alınmasından ikinci kez verilen rıza kesindir. Tekrar geri alınamaz.

Anne yada babadan uzun süreden beri haber  alınamaz ve uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa yada küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa rıza aranmaz. Çünkü aslolan küçüğün üstün yararıdır.

Ergin kişiler ya da kısıtlı kişilerde evlat edinilebilir. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç olan kişilerin evlat edinilebilmesi için ve evlat edinen tarafından en az beş yıldır bakılıyor olması gerekir.

Ergin kişilerin; evlat edinen tarafından, küçüklüğünde beş yıl süreyle bakılmış, gözetilmiş ve eğitilmiş olması yada evlat edinenin ile aile olarak yaşıyor olması gerekir.

Evlatlık on sekiz yaşından küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse on sekiz yaşından küçük olan çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan on sekiz yaşından büyük evlatlık, evlat edinilme sürecinde isterse soyadını değiştirerek evlat edinenin soyadını kullanabilir. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır. Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın biyolojik anne babası ile arasındaki aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Evlat edinilen kişi hem evlat edinenlere hem de biyolojik ailesine mirasçı olur.

OLGUN HUKUK- AV. ÜMİT OLGUN

AİLE- MİRAS HUKUKU DEPARTMANI

AV. HASRET ERDEM BACAK

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA