OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Önemli Düzenleme 03.12.2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Önemli Düzenleme

İnternet ağlarında her saniye trilyonlarca veri akışı olmaktadır. Bu sebeple günümüzde, kişisel verilerin korunması da farklı boyutlara ulaşmıştır. Hal böyle iken devletin de kişisel verilerin işlenmesini denetimine almak istemesi de çok doğaldır. Bu noktada veri sorumluları için önem arz eden Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüne dair kamuoyunun bilgi edinmesinde fayda vardır.

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları için getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğü için belirli süreler verildi.

- Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar verilen süre, 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı.

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt yaptırmaları için 31.03.2020 tarihine kadar süre verildi.

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına sicile kayıt yaptırmaları için 30.06.2020 tarihine kadar süre verildi.

  • VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ihlal edilirse ne olur?

Kanunda Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verileceği hükmü yer almaktadır.

  • Peki kimdir bu veri sorumlusu?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

  • VERBİS’e kayıt nasıl gerçekleştirilir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt olunur.

 

Av. Ümit OLGUN   &   Av. Rabia KIRAÇ   &   Stj. Av. Ömer Musab BAŞODA

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA