OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçüğün Evlat Edinilmesi22/09/2022

Küçüğün Evlat Edinilmesi

On sekiz yaşından küçük çocukların evlat edinilebilmesi için; evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve gözetilmiş olması gerekir. Eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az beş yıldan beri evli olmaları gerekmektedir ya da her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olmaları yeterlidir. Kural olarak eşler yalnız başlarına bir başkasının çocuğunu evlat edinemezler. Evli bulunan eşler birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler. Ancak, evlat edinmek isteyen eşin 30 yaşını doldurmuş olması ve en az iki yıldır evli olmaları gerekmektedir.

İstisnası; otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir. İkinci istisnası ise; evli olmayan kişiler de otuz yaşını doldurmuş olmak şartıyla tek başlarına bir küçüğü evlat edinebilirler.

Her hal ve şartta; evlat edinen evlatlıktan en az on sekiz yaş büyük olmalıdır. Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir. Küçüklerin evlat edinilmesi için küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Anne babanın rızası, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak yapılır. Evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi rıza geçerlidir. Anne baba; küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden evlat edinme hakkında rıza veremez. Rıza, mahkemede tutanağa geçirilmek suretiyle verilir. Rıza vermekten pişman olan ya da vazgeçmek isteyen anne baba, rızanın tutanağa geçirilmesinden itibaren altı hafta içinde rızasını geri alınabilir. Verilen rızanın geri alınmasından ikinci kez verilen rıza kesindir. Tekrar geri alınamaz.

Anne yada babadan uzun süreden beri haber  alınamaz ve uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa yada küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa rıza aranmaz. Çünkü aslolan küçüğün üstün yararıdır.

Evlatlık on sekiz yaşından küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse on sekiz yaşından küçük olan çocuğa yeni bir ad verebilir. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır. Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın biyolojik anne babası ile arasındaki aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Evlat edinilen kişi hem evlat edinenlere hem de biyolojik ailesine mirasçı olur.

Olgun Hukuk- Av. Ümit Olgun

Aile & Miras & Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Osman Yasin Bican

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA