OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?04/10/2022

Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?

TENKİS DAVASI

Tenkisin sözlük anlamı; indirme, azaltma ve eksiltmedir. Tenkis davaları Türk Medeni Kanunu m.560 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Tenkis davası kural olarak saklı paylı mirasçıların ve istisnaen de saklı paylı mirasçıların alacaklılarının; murisin tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda eksiltilmesini talep ettikleri davadır. Tenkis davası yalnızca mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir. Saklı paylı mirasçılar; henüz muris sağken yapılan kazandırmalar saklı paylarını ihlal etse dahi tenkis davası açamazlar. Peki nedir bu saklı pay? Kimdir saklı pay sahibi mirasçılar?

SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Mirasbırakanın; mirası üzerinde bazı mirasçıların belirli orandaki payları üzerinde tasarruf edemeyeceği kısma saklı pay denilmektedir. Miras hukuku sistemimiz mirasbırakanın; mirası üzerinde serbest bir şekilde tasarruf etmesine izin vermemiştirBu durum tüm dünya ülkelerinde bu şekildedir. Sebebi ise; mirasçıların sosyo-kültürel yapısını korumaktır. Mirasçıların; mirasbırakanın sağlığında eriştikleri konum ve yaşadıkları sosyal çevreyi kaybetmeleri şüphesiz topluma ve bireylere zarar verecektir. Kanun koyucu bu şekilde bir düzenleme ile mirasçıların hayat standartını ve toplumu korumayı ilke edinmiştir.

Hukukumuzda saklı pay sahibi mirasçılar; altsoy, ana ve baba ve sağ kalan eştir.Miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için miras payının 1/4’ü, sağ kalan eş için anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde miras payının 3/4'ü oranındaki hakları saklı paylarıdır. Bu üç grup mirasçının belirtilen orandaki payları ihlal edildiği takdirde tenkis davası açabileceklerdir. Tenkis davasını saklı payı ihlal edilen mirasçıların beraber açmaları gibi bir zorunlulukları yoktur.

KİME TENKİS DAVASI AÇILIR?

Tenkis davasının davalıları lehine mirasbırakanın; tasarruf oranını aşarak saklı pay sahibi mirasçıların saklı payına tecavüz edilen ve kanunen tenkise tabi tutulan kazandırmaların yapıldığı kişilerdir. Bu kişiler üçüncü kişiler olabileceği gibi bazı mirasçılar da olabilecektir.

Olgun Hukuk- Av. Ümit OLGUN

Aile-Miras-Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Osman Yasin BİCAN

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA