CEZA, TAZMİNAT VE SİGORTA HUKUKU

Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

14 Mayıs 2024 Yorum (0) 48 Görüntüleme
48

Seyahat sağlık sigortası, seyahat esnasında meydana gelecek sağlık sorunları nedeniyle yapılan giderlerin tazmini için yapılan sigorta türüdür. Yurtiçinde yahut yurtdışında yapılacak olan seyahatler için sağlık sigortası yaptırmak mümkündür. Ancak yurtiçi seyahat sağlık sigortası zorunlu değilken, yurtdışına çıkışlarda seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorunlu tutulmuştur.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASININ TEMİNAT KAPSAMI

Her şeyden önce ifade edilmelidir ki, seyahat sağlık sigortasının kapsamı yalnızca yolculuk esnasında meydana gelecek sağlık riskleriyle sınırlı tutulmuştur. Örneğin kronik olarak varlığını sürdüren diyabet hastalığı nedeniyle, yolculuk esnasında yapılacak tedavi giderlerinin sigorta kapsamında tazmin edilmesi mümkün değildir. Ancak yolculuk esnasında meydana gelen krizler, yaralanmalar bu kapsamda kabul edilir. Kural olarak sigorta teminatının belirlenmesi için sigorta poliçesine bakılarak yorum yapılması gerekir. Ancak bakanlık tarafından yayımlanan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında yer alan asgari teminatlara göre kısmen değerlendirme yapmak mümkündür.

Yazımızda Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarına göre seyahat sağlık sigortalarının asgari teminat kapsamını irdeleyeceğiz. Vurgulamalıyız ki, Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilen teminatlara ek teminat getirilebilir ancak söz konusu teminatlar daraltılamaz. Her seyahat sağlık sigortasında bulunması zorunlu olan teminatları şu şekilde sıralayabiliriz:

a. Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı: Poliçe süresi içerisinde sigortalının aniden hastalanması ve yaralanması durumunda tedavi giderleri sigortacı tarafından karşılanır. Sigortacı; hastane, ameliyat, ilaç ve diğer tedavi giderlerini tazmin etmekle yükümlüdür. Burada dikkat edilecek en önemli husus, sağlık kaybının aniden ortaya çıkıp çıkmadığıdır. Örneğin sigorta süresi başlamadan önce meydana gelen bir trafik kazasından kaynaklı ilaç harcamalarını bu kapsama dahil etmek mümkün değildir.

b. Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati ve Nakli: Seyahat süresince sigortalının tedavi imkanları bulunmayan yerlerde sağlığının bozulması söz konusu olabilir. Örneğin safari gezisinde olan bir sigortalının vahşi hayvanlarca saldırıya uğraması halinde, sigortalının en uygun sağlık kuruluşuna en uygun araçlarla nakledilmesi yükümlülüğü sigortacı üzerindedir. Şayet sigortalının tedavisi tam teşekküllü bir hastaneye sevk gerektiriyorsa dahi sigortacı nakil işlemini yapmakla yükümlüdür.

c. Sigortacının Taburcu Olduktan Sonra İkametgah Adresine Nakli: Sigortalının tedavi süreci sonrasında seyahatine devam edemeyip evine dönmesi söz konusu olabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde hastalanarak tedavi altına alınan sigortacı, seyahatine devam edemeyecek durumda olursa, uçak biletleri dahil tüm yol masraflarını sigortacı karşılar. Bu durumda nakil aracının da sigortalının sağlık durumuna uygun olması gerekir.

d. Vefat Halinde Sigorta Şirketinin Yükümlülüğü: Seyahat sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle sigortalının hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir. Sigortalı vefat edene dek tedavi süreci geçirmiş ise söz konusu tedavi giderleri yukarıda sayılan teminatlar kapsamına girdiği takdirde sigorta şirketince karşılanır. Bununla birlikte cenazenin talep edilen adrese naklini de sigortacı şirket sağlamakla yükümlüdür.

Yukarıda saydığımız teminatlar, bütün seyahat sağlık sigortalarında bulunması zorunlu tutulan teminatlardır. Bu teminatlara ek olarak, poliçeye pek çok teminat türünün eklenmesi mümkündür. Poliçeye eklenen bu ihtiyari teminatlar, her olay için ayrı ayrı poliçeler incelenerek değerlendirilmelidir. Örneğin hamilelik nedeniyle doğan rizikolardan kaynaklanan tedavi giderleri, psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle doğan ilaç ve tedavi masrafları, suda boğulmalar, kayak esnasında meydana gelen rahatsızlıklar, sel, deprem, yıldırım düşmesi gibi rizikolar nedeniyle meydana gelen sağlık giderleri poliçe teminatları kapsamına alınabilir.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında, sigorta kapsamına dahil edilemeyecek haller de sayılmıştır. Söz konusu teminatların poliçeye dahil edilmesi engellenmiştir. Söz konusu halleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

1- Sigortalının hileli hareketleri nedeniyle doğan sağlık giderleri

2- Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklardan doğan giderler

3- Terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerden doğan giderler

4- Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotajdan doğan sağlık giderleri

5- Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatından doğan sağlık giderleri

6- Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunmasından doğan sağlık giderleri

7- Sigortalının kasıtlı hareketlerinden doğan sağlık giderleri

8- Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlardan doğan sağlık giderleri

9- Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılmasından doğan sağlık giderleri

10- Doğuştan olan hastalıkların sebep olduğu sağlık giderleri

11- İntihar veya intihar teşebbüsünden doğan sağlık giderleri

12- Motorsiklet kullanımından kaynaklanan sağlık harcamaları

SEYAHATİMDE SAĞLIK SORUNLARIYLA KARŞILAŞTIM, NE YAPMALIYIM?

Sigortalılar, zorunlu seyahat sigortasını yaptırmış olsalar da, çoğu zaman sigorta poliçesi ellerinde bulunmadığı için haklarından bihaber olmaktadırlar. Bunun önüne geçmek için daha en başında, sigorta yaptırılan şirketten sigorta poliçesinin istenilmesi ve olası risklerde iletişim kurulabilecek bir telefon numarasının alınması önem arz eder.

Bu noktadan sonra meydana gelen ilk sağlık sorununda derhal sigorta şirketi aranarak durumdan haberdar edilmelidir. Aksi halde meydana gelen zararların sigorta şirketince tazmin edilmesi mümkün olmayabilir.

SEYAHAT ESNASINDA YAPTIĞIM SAĞLIK GİDERLERİNİ SİGORTA ŞİRKETİ KARŞILAMADI, NE YAPMALIYIM?

Yaşanan sağlık sorunu nedeniyle pek ala sigorta şirketiyle sigortalı arasında anlaşmazlık doğması mümkün olabilir. Bu durumda öncelikle sigorta şirketinden yazılı olarak giderler talep edilmeli, sonuca ulaşılmazsa hukuki süreç başlatılmalıdır. Sigorta hukukunun hassas bir alan olması ve sigorta şirketlerinin sigorta alanında uzman hukukçularla çalışması nedeniyle yürütülecek hukuki süreçte, daha en başından sigorta şirketine başvuru aşamasıyla birlikte alanında uzman bir avukattan yardım almak olası hak kayıplarının önüne geçmektedir.

Olgun Hukuk- Av. Ümit OLGUN

Tazminat-İdare-Ceza Hukuku Departmanı

Av. Rabia Kıraç

Stj. Av. Mücahit Kaynarca

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ: olgunhukukburosu@gmail.com

 

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

E-Posta adresinizi girin ve yorum yazın. * İşaretli alanlar zorunludur.