OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamirhane Sigortası Nedir? Neden Önemlidir?14/12/2021

Tamirhane Sigortası Nedir? Neden Önemlidir?

Motorlu araçlarla ilgili faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerinin, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacıyla veya benzer bir amaçla kendisine bırakılan motorlu araçların sebep olduğu zararlardan sorumluluğu vardır. Teşebbüs sahibi bu sorumluluktan kurtulabilmek için "Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası" yaptırmak zorundadır. Özellikle, oto galeri, otopark, garaj, servis ve tamirhanelerin yaptırmak zorunda olduğu bu sigorta çeşidi olup, işyerinde teslim alınmış araçlara karşı olası tüm felaketlerden teşebbüs sahibini koruyan şemsiye görevi görür.

TRAFİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR ?

Trafik mesleki sorumluluk sigortası, risk adresi olarak belirtilen iş yerine bırakılan motorlu araçların bulundukları süre içinde çarpma, çarpılma ve sair hasarlar sonucu meydana gelen maddi zararları ve üçüncü şahısların mesleki faaliyetin ifa edildiği yerde bulundukları sırada meydana gelen bir olay sonucu ölmesi,yaralanması veya sakat kalması halinde oluşan bedensel zararları yasal sorumluluk çerçevesinde poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Ayrıca sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Örneğin bir tamirhanedeki tamir faaliyeti esnasında orada bulunan bir kimseye, tamirhanede çalışan bir işçinin, tamir için bırakılan başka bir araçla çarpması sonucunda doğan zararlar "trafik mesleki sorumluluk sigortası" teminatı kapsamındadır. Ancak gelinen aşamada sigorta teminatının belirlenmesi için sigorta poliçesine bakılarak yorum yapılması gerekir.

Yazımızda Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre trafik mesleki sorumluluk sigortalarının teminat kapsamında olan, teminat kapsamı dışında kalan haller ve Genel Şartlarda belirtilen teminatlara getirilebilecek ek teminat hallerini irdeleyeceğiz.

Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı: Sigorta sözleşmesi ile sigortalı tarafından poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler teminat kapsamındadır. Buna karşılık otopark içerisinde dar bir alanda park işlemini yapmaya çalışan bir müşterinin bir anlık dalgınlığından dolayı hemen yanındaki araca çarpması durumunda çarpan aracın sebep olduğu zararlar teminat kapsamındadır.

Yukarıda bahsedilen zararlara ilişkin tespitler, tamamı bütün trafik mesleki sorumluluk sigortalarında bulunması zorunlu tutulan teminatlardır. Bu teminatlara ek olarak, poliçeye teminat türünün eklenmesi mümkündür. Poliçeye eklenen bu ihtiyari teminatlar, her olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş malzemenin kaybı vb. durumlar nedeniyle meydana gelen giderler de poliçe teminatları kapsamına alınabilir.

Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller: Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında, sigorta kapsamına dahil edilemeyecek hallerde sayılmıştır. Teminat kapsamına dahil edilemeyecek haller şu şekildedir:

a-) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kalan tazminat talepleri,

b-) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,

c-) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin etkisi altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.

TAMİRHANEYE BIRAKILAN ARACIN ÇARPMASI NEDENİYLE GEÇİRMİŞ OLDUĞUM KAZA SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARIMI  KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KARŞILAMADI, NE YAPMALIYIM ?

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.6/m bendi gereğince, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 104. Maddesinde düzenlenen mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerine bırakılan aracın sebep olduğu zararlar karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı dışında kalır. Bu sebeple aracın işleteni ve araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan dolayı sorumlu değildir.

Ancak otopark, oto galeri, garaj, servis ve tamirhane gibi işletmelerde  bulunan araçlar nedeniyle maddi ve manevi zararlar gören kişiler, çoğu zaman bu hususu bilmediğinden aracına zarar veren, çarpan veya bedenen sakat kalması nedeniyle doğan zararlarını, aracın işleteni veya araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacıdan tazmin etmeye çalışırlar. Oysaki bu tip bir zarar teşebbüs sahiplerinin kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere yaptırmak zorunda olduğu zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanır.

Dolayısıyla sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için ilk başta, kazanın meydana geldiği veya zararın oluştuğu tamirhanenin, otoparkın, garajın veya oto galerinin bu amaçla yaptırmak zorunda olduğu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin istenmesi, kaza tespit tutanağı veya olay yeri tespit tutanağı tutulması, oluşan zararın tespit ettirilmesi ve olası risklerde iletişim kurulabilecek bir telefon numarasının alınması önem arz eder.

Bu noktadan sonra meydana gelen kaza veya zararlar nedeniyle derhal sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir. Bu durumda öncelikle sigorta şirketinden meydana gelen zararlar nedeniyle oluşan veya oluşacak olan giderler yazılı olarak talep edilmeli, sonuca ulaşılamazsa hukuki süreç başlatılmalıdır. Sigorta hukukunun hassas bir alan olması ve sigorta şirketlerinin sigorta alanında uzman hukukçularla çalışması nedeniyle yürütülecek hukuki süreçte, alanında uzman bir avukattan yardım alınmasıyla olası hak kayıplarının önüne geçilebilir.

Olgun Hukuk-Av. Ümit OLGUN

Tazminat-İdare-Ceza Hukuku Departmanı

Av. Rabia KIRAÇ

Stj. Av. Sümeyye Hatice ERSÖZ

​​​​​​​DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ: olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA