OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu Nedir?11/10/2023

Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu Nedir?

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu, genellikle işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerin kullanması ile oluşmaktadır. Burada kullanma ile kastedilen fiziki anlamda olmayıp, hukuki anlamda sonuç doğuracak nitelikte olmasıdır. Suçun oluşabilmesi için kimlik veya kimlik bilgilerinin gerçekte var olan bir kimseye ait olması gerekmektedir. Gerçekte var olmayan bir kimseye ait bilgilerin kullanılması halinde başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu değil, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu meydana gelecektir.

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun faili, ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma evrelerinde şüpheli veya sanık konumunda olan kişilerdir. Suçun mağduru ise kimliği veya kimlik bilgisi kullanılan gerçek kişidir. 

Söz konusu suçun yaptırımı TCK madde 268’de düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılmaktadır. Madde hükmünde iftira suçuna atıf yapılması nedeniyle başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun cezası ile TCK madde 267’de düzenlenen iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılmaktadır.

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılacaktır. Suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi 8 yıl, ceza zamanaşımı süresi ise 10 yıldır.

Söz konusu suç kişinin cezai sorumluluğuna sebep olacağından, alanında uzman bir avukatın yapacağı yönlendirme doğrultusunda hukuki işlem başlatılması kişi için daha iyi bir sonuç doğuracaktır.

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
 Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Av. Hatice ALTUNBAŞ

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA