OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Borç İçerisindeki Mirasın Reddi27/09/2022

Borç İçerisindeki Mirasın Reddi

Mirasçılar, 3 aylık gerçek ret süresini kaçırmış veya herhangi bir nedenden dolayı mirası reddedememiş olabilirler. Bu durumda mirasçılar, kural olarak mirası kabul etmiş sayılırlar. Peki ya reddi yapılamayan miras, mirasçılara ekonomik açıdan makul gelmiyorsa yani tereke (miras kalan malvarlığı) borca batık ise ne yapılabilir? Öncelikle miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödemekten aciz olması gerekmektedir.Miras bırakanın borç ödemekten aciz olduğunun kabul edilebilmesi için terekesindeki borçların malvarlığından daha fazla olması gerekir.

TMK md. 605/2 gereği; ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Miras bırakanın ödemeden aczi; terekenin borca batık olmasıdır.

TMK md. 610/2 gereği; ret süresi bitmeden mirasçı olarak; miras kalan malları saklayan veya kendine mal eden, terekenin işlerine karışan ve terekenin olağan yönetimi dışında işler yapan mirasçı artık mirası reddedemez.

Hangi İşlemler Yapılırsa Miras Kabul Edilmiş Sayılır?

TMK md. 605/2 gereği; ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır şeklinde aksi ispatlanabilir adi karine kabul edilmiştir. Kanunda ifade edilen borca batık terekenin kabulü ve iktisap edilmesi yalnızca açık veya zımni olarak yapılan kabul beyanıyla mümkündür. Yani mirasçılar; mirası kabul ettiklerini beyan ederek, iflas hükümlerine göre terekenin resmen tasfiyesinin sonuna kadar her zaman mirası kabul edebilirler. Ayrıca; Hükmen reddedilmiş mirasın açık olarak kabulü yanında zımni olarak kabulü de mümkündür. Tabi bunun sonucunda mirasçı borca batık terekeden dolayı kişisel mal varlığı ile sınırsız olarak sorumlu tutulur. Mirasçıların, miras bırakanın ölümü ile hak kazandıkları tazminat, emekli, dul aylığı gibi bir kısım kanundan doğan hakları, tereke dışında kalmaktadır. Bu tereke dışı haklardan istifade etmek mirası kabul anlamı taşımamaktadır. Hal böyleyken görüldüğü üzere; bazı durumlarda hükmen reddedilmiş borca batık bir tereke, mirasçıların bilmeden ya da hata ile yaptığı bazı davranışları nedeniyle kabul edilmiş sayılabilmektedir. Bunun sonucunda miras bırakanın borçlarından mirasçının kendi malvarlığı ile sorumlu olması durumu oluşmaktadırBu tarz olumsuzlukların yaşanmaması için sürecin, deneyimli ve alanında uzman bir avukatla yönetilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Mirasın Hükmen Reddine İlişkin Davayı Kimler Açabilir, İşbu Dava Kimlere Karşı Açılmalıdır?

Mirasın reddine ilişkin davayı; miras bırakanın kanuni ve atanmış mirasçıları açabilir. Mirasın reddine ilişkin davada karşı taraf olarak, miras bırakanın alacaklıları gösterilmelidir. İşbu tespit davası hasım gösterilmeden açılırsa mahkeme tarafından hemen reddedilmez. Mahkeme bu davada hasım göstermek için davacı/davacılara süre verir. Alacakların temlik edildiği( ödendiği) iddia ediliyorsa husumet temlik edilene yöneltilir.

Olgun Hukuk - Av. Ümit Olgun

Aile & Miras & Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Osman Yasin Bican

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA