OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir?24/09/2022

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir?

Boşanma sürecinde ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi de düğünde takılan altınların kime ait olduğu konusudur. Bazen damada takılan ziynetlerin damada ait olacağı düşünülürken bazen de takılan takıların tamamının geline ait olduğu görüşü hakimdir.

​Düğün merasimi sırasında geline ve damada davetlilerin çeşitli ziynet eşyaları hediye etmesi ülkemizde yıllardır süregelen yerleşik bir adettir. Ziynet; altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Ziynet eşyasını evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak tanımlamak mümkündür. Eşler arasında düğünde takılan altınların kime ait olacağı hakkındaki sorunda burada başlamaktadır. Hukukumuzda ziynet eşyaları bakımından yazılı düzenleme bulunmadığından dolayı Yargıtay’ın yerleşik kararları ışığında cevaplandırma yapılacaktır. 

Düğün merasiminde damat tarafı akrabalarından geline takılmış olan ziynet eşyaları kime aittir?

Düğünde takılan takılardan erkek tarafının taktıkları damadın, kız tarafı taktıkları gelinin olduğu iddiaları bulunmaktadır. Söz konusu bu iddiaların hukuk temelinde bir yeri bulunmamaktadır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 26.01.2016 tarih ve 2015/21024 Es. 2016/1292 K. sayılı ilamı; ‘’….. kural olarak, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları ve nakit para kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. ….’’ şeklindedir. Yargıtay’ın yerleşik kararları da göz önüne alındığında; düğün merasiminde kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takıldığı önemli olmaksızın kadına bağışlanmış ve artık kadının kişisel malı sayılır. 

Düğün merasiminde damada takılan ziynet eşyaları ve nakit paralar kime aittir?

Düğün merasiminde erkeğe takılan takıların damada mı ? Geline mi ? Ait olacağı hususu çokça tartışılmıştır. Butartışmaları zaman zaman örf ve adette göre neticelendirilmiştir. Son yıllarda Yargıtay’ın verdiği kararlar doğrultusunda uygulamada ve hukukta bir görüş birliği benimsenmiştir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 06.11.2017 tarihli 2016/4230 Es. 2017/15289 K. sayılı ilamı; "…….düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır…..’’ şeklindedir. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda aksine bir anlaşma yoksa düğün merasimi sırasında damada takılan ziynet eşyaları da geline bağışlanmış sayılacaktır. 

Ziynet davası ne zaman açılır ve ne talep edilir?

Ziynet alacağı, çekişmeli boşanma davası ile talep edilebileceği gibi evlilik devam ederken de ayrı bir dava ile talep edilebilir. Söz konusu talepte ziynet eşyaları ve düğün hediyelerinin aynen iadesini, mümkün olmaması halinde bedelin ödenmesine karar verilmesi talep edilmelidir. Ziynet eşyası alacağı davasının aynen iade veya bedelin ödenmesi olarak talep edilmesi boşanma davasının feri’i niteliğinde olan taleplerden olmadığından ziynet alacağı talepleri için nispi harç ödenmektedir.

Ziynet alacağında ispat yükü hangi tarafa aittir ve ispatı nasıl sağlanır?

Davacı veya düğün takılarını talep eden taraf HMK Kanunu gereği ispat yükü altında bulunduğundan açılan davada ziynet eşyalarının kendisinde kalmadığını mahkemede ispatlamak zorundadır.

Peki harcanan ziynetlerdeki ispat yükü hangi tarafa aittir?

Düğün takılarının, evliliğin giderleri, düğün masrafları veyahut borçlar için kullanılması günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumlarda kadın ziynet eşyaları ve düğün takılarını geri alıp alamayacağı önemli bir sorundur. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre cevaplandırırsak; önemli olan husus ziynetlerin iade edilmek üzere verilip verilmediğidir. Bunun ispat yükü de erkek tarafındadır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 09/11/2010 tarihli 2010/6059 Es. 2010/12297 K. sayılı ilamında; Kural olarak, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır. Dava konusu kadına ait altınlar koca tarafından bozdurulup değişik amaçlarla kullanılmış olabilir.Çeşitli sebeplerle (evin ihtiyaçları, düğün borçları, balayı vs.) koca tarafından bozdurulan bu altınların karşılığının hibe edilmediği müddetçe kadına iadesi zorunludur. Ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur.’’ Şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Ziynet alacağı davasının ispatı ise: düğünde takılan altınların gramı, miktarı, ayarı gibi hesap için gerekli olan bilgiler, düğün sırasında çekilmiş video ve fotoğraflar, altınları gören bilen kişilerin tanıklığı, yemin gibi delillerle ispatlanabilir. 

Bu makale de ziynet alacağı davasının hukukumuzdaki yerine genel itibariyle değinilmiştir. 

Olgun Hukuk – Av. Ümit Olgun

Aile & Miras & Kişiler Hukuku Departmanı 

Av. Osman Yasin BİCAN

Stj. Av. Seher PARLATTI

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA