OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HAGB Kararı Memuriyete Engel Midir?22/05/2023

HAGB Kararı Memuriyete Engel Midir?

Kamu görevlerine atanmak ve bu görevleri devam ettirebilmek için bulunması gereken genel ve özel şartlar Devlet Memurları Kanunu madde 48' de tahdidi olarak sayılır. Bu madde hükmü incelendiğinde kişi hakkında, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası verilmişse veya yüz kızartıcı suç olarak maddede sayılan "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık" suçlarından birine yönelik kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı mevcutsa kişi diğer şartları taşısa dahi devlet memuru olamaz, eğer devlet memuru ise de memuriyetine son verilir. 

HAGB kararı ise niteliği gereği kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı değildir. Bu sebeple DMK m.48/5-a hükmünde yer alan "devlet memuru olabilmek için kişinin hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmaması şartı" ihlal edilmez. Böylelikle HAGB kararı tek başına memurluğa engel teşkil etmez. 

Bunun yanında HAGB kararı verilen kişi eğer 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı olarak bir suç işlemeyip kanunda kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirirse, açılan davanın düşmesi yönünde karar verileceğinden kişi hiç suç işlememiş gibi bir durum oluşacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANANLAR

Güvenlik soruşturması bir çok sebeple olumsuz sonuçlanabilir. Bu sebepleri tek tek saymak mümkün değildir. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kimseler için başvurulabilecek iki yol bulunmaktadır. Bunlar idari başvuru ve dava yoludur.

 İdari başvuru, kararı veren idarenin bir üst makamına 60 gün içerisinde ileri sürülecek olan idari kararın kaldırılması, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve geri alınması talebidir. Ancak güvenlik soruşturması kapsamında idari başvuru yapma yolu uygulamada çok verimli değildir. Bu yoldan sonuç alma ihtimali neredeyse imkansıza yakındır. Çünkü idari kurumlar verdikleri kararlardan başvuru üzerine geri adım atma konusunda maalesef katı bir tutum sergilemektedirler. 

İdari dava yolunda ise, kişi güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının tebliğ ve ilanından itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açabilir. 60 günlük süre hak düşürücü süredir. Bu sebeple süreye çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde davanız usulden reddedilecektir. Süre geçirildikten sonra başka bir başvuru imkanı bulunmamaktadır. Yetkili idare mahkemesi ise işlemi gerçekleştiren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. 

Güvenlik soruşturmasına dair açılacak davanın alanında uzman bir idare hukuku avukatı tarafından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira bu dava neticesinde oluşan sonuç memuriyeti etkileyecektir.

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Av. Erva ACAR

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA