OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternet Mecralarında Hukuki İhtilaflar – Hakaret Suçu11.09.2020

İnternet Mecralarında Hukuki İhtilaflar – Hakaret Suçu

Günümüzde herkesin cebinde kendine yer bulan cep telefonları hayatımızı kolaylaştırdığı kadar kurtulmak isteyeceğimiz sorunlara da sebep olabilmektedir. Nitekim artık sosyal medya öyle bir hal almıştır ki herkesin bir sanal kimliği vardır. Her yaştan insanı içinde barındıran ve çok sık kullanılan bu internet mecralarına üye olmak ve kullanmak da ziyadesiyle kolaydır. Ancak bu kolaylık ve rahatlık vatandaşlara hukuk düzeninin çizdiği sınırları unutturmamalıdır.

Evvela bizlere de çokça sorulan bir konuya değinmek yerinde olacaktır. Ceza Kanunumuz bazı suçların sanal yollar ile de işlenebileceğini öngörmüş ve cezalarını belirlemiştir. Bu suçların öne çıkanları şunlardır: Cinsel taciz, Tehdit, Hakaret, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Kişisel verilerin kaydedilmesi, Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Bilişim sistemine girme suçları.

Ancak bugün sadece pek çok vatandaşın sınırlarını çizmekte zorlandığı hakaret suçu üzerinde duracağız. Hakaret suçunun sınırlarının keşfedilebilmesi için öncelikle ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı, din ve vicdan özgürlüğü gibi kavramların anlaşılması gerekir. En basit haliyle ifade özgürlüğü, insanın başkasının özlük haklarına müdahil olmamak kaydı ile dilediğini söyleyebilmesi ve bunun korunmasıdır. Eleştiri hakkı ise daha çok kamuya mal olmuş siyasi, magazinsel ve popüler kişiler hakkında özel hayatın sınırlarına riayetle yorum yapabilme hakkıdır diyebiliriz. Din ve vicdan özgürlüğü ise insanların dinlerini yaşarken ve ibadetlerini yaparken buna ilişkin hiçbir negatif ayrımcılığa uğramamasıdır. Bu hakların küresel hukuk düzeni tarafından da kabul gören ve korunan haklar olduğu unutulmamalıdır.

Hakaret suçuna gelecek olursak yanlızca gerçek kişilere yani insanlara karşı işlenebilen bir suçtur. Tüzel kişiliğe haiz olan şirketler ve kurumlar gibi kişilikler hakaret suçunun faili olamayacağı gibi mağduru da olamaz. Kanunun cezalandırmak yoluyla koruduğu değer ise insanın itibarı, onuru, şerefi, saygınlığıdır. Hakaret suçunun seçimlik olarak sözlü, görüntülü ya da yazılı olarak işlenebileceği de kanunda düzenlenmiştir. Bu bakımdan hakaret suçunun ne kadar kolay bir şekilde işlenebileceği de açıktır. Bu sebeple "Ben ne yaptım ki suç işlemiş olayım?" derken kendinizi ifadeye çağrılıyor halde bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ele alınması gereken ispat edilebilirlik, hukuka uygunluk ve ifade özgürlüğü kapsamı gibi başlıca hususlar vardır. Sınırların belirlenmesi yönünden muhakkak hukukçu bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir ki daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmasın.

Her ne kadar 7188 sayılı kanun ile getirilen basit yargılama usulü ve 7242 sayılı kanun ile değiştirilen infaz kuralları gereği hakaret suçundan alınan ceza sebebiyle hapis yatma durumu pek çok kimse için söz konusu olmasa da bir suç kaydının sicile işlemesi de hafife alınmamalıdır. Zira her iş başvurusunda adli sicil kaydı işverence talep edilmektedir ve bir insanın sicilinde suç kaydı olması bu minvalde olumsuz bir profil oluşturmaktadır. Bu sebeple başınızda böyle bir sorun varsa bir avukata danışmanız yararınıza olacaktır. Zira son bir sene içinde yapılan değişiklikler ile yargılamanın hızlandırılması noktasında adımlar da atılmıştır. Bu sebeple önce bir mahkemeye çıkalım sonra bakarız şeklindeki bir düşünme tarzının yarardan çok zarar getireceği bilinmelidir.

Aksi şekilde bu suçun mağduru olmanız da söz konusu olabilir. Bu noktada da şikayetinizi takipsiz bırakmanız dosyanızın sonuçsuz kalmasına sebep olabilir. Unutulmamalıdır ki sırf hakkınızı aramayı bıraktığınız için haksızlık yapanların kendisini haklı çıkarması sizlere zarar verdiği kadar topluma da zarar verir. Görüldüğü üzere birçok detayı olan tüm bu konuların değerlendirilmesi hukukçu bir bakış açısı gerektirir. Konu hakkında bir sorununuz olursa avukata danışmak en iyisi olacaktır. Bizlere de websitemizde yer alan iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

OLGUN HUKUK BÜROSU – Av Ümit OLGUN

Tazminat & İdare & Ceza Departmanı

Av Ramazan BAL & Av Rabia KIRAÇ & Stj Av Ömer Musab BAŞODA

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

 

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA