OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamulaştırma Görüşmesine Çağrıldım? Ne Yapmalıyım?08/08/2022

Kamulaştırma Görüşmesine Çağrıldım? Ne Yapmalıyım?

Kamulaştırma, devlet gücüyle yapıldığı için ve kişilerin mülkiyet hakkını sınırlamasından ötürü sıradan bir arsa, tarla ya da bina satışından farklıdır. Kamulaştırma süreci başladığında, devlet kurumu (idare), öncelikle sizi davet ederek bir bedel teklif eder. Nadiren trampa yani takas da önerilebilir. Görüşmeye çağırıldığınızda neler yapmalısınız, aşağıda kısaca özetledik:

1- Taşınmazınızın niteliklerini doğru bir biçimde belirleyiniz. Tarla mı arsa mı? En önemli konu budur. Arsaların değerleri genellikle tarlalardan kat be kat fazladır. Kamulaştırmayı yapacak devlet kurumu size tarla dese de hemen kabullenmeyiniz, zira idare en az maliyetle kamulaştırmayı tamamlamayı amaçlamaktadır. Taşınmazınızın arsa olup olmadığı konusunda mutlaka teknik ve hukuki bir değerlendirmeye başvurunuz.

2- Bölgedeki rayiç değerler nedir? Alım satımlar hangi değerlerden yapılmaktadır? 

3- Üzerinde yapı varsa nitelikleri ve yapı birim maliyet değerleri nedir? Yapı birim maliyet cetvelleri üzerinden hesaplanması ve yıpranma payının düşülmesi gerekmektedir.

4- Önerilen bedelin ödemesi ne zaman yapılacak? Bu soru hele ki enflasyonun çok yüksek olduğu günümüzde azami öneme sahiptir. Devlet kurumlarının bazıları anlaşma tutanağının imzalanmasından itibaren 45 gün içinde ödeme yapması gerektiği halde “ödenek gelmedi” bahanesiyle yıllar sonra ödeme yapmaktadırlar.

Kamulaştırma görüşmelerinde bu sorular temel sorulardır. Görüşmelere çağırılan her vatandaşın hakkını korumak için en azından bu konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Anlaşma tutanağı imzalandığında idarece önerilen bedel kabul edilmiş olur ve kamulaştırma işlemi geri dönüşsüz bir şekilde gerçekleşir.

Peki önerilen bedel taşınmazın gerçek değerinin yanında düşük kaldığında ne olacaktır? Bu durumda idare, mahkemeye başvurur ve taşınmazı kamulaştırılacak kişiye dava açar. Bu davada kişilerden hiçbir yargılama gideri alınamaz. Tüm masrafları idare yapar. Dava sürecinde davacı idare kamulaştırma bedelini düşük tutmaya odaklanırken, davalı kişi yükseltmeye çalışır. Taşınmaza keşfe gidilir, bilirkişi raporu hazırlanır ve mahkemece bir bedel belirlenir. Bedel belirlenirken yukarıda anlattığımız ilk 3 madde hesaplamalarda özellikle dikkate alınır.

Hak kaybına uğramamak adına anlatılan hususlara dikkat edilmeli; hukuki ve teknik anlamda mutlaka destek alınmalıdır.

Olgun Hukuk – Av. Ümit Olgun

Kamulaştırma ve İmar Hukuku Departmanı

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA