KİRA VE İŞGAL HUKUKU

Kira Bedelini Nasıl Yükseltirim?

14 Mayıs 2024 Yorum (0) 209 Görüntüleme
209

Son dönemde ülkemizdeki ekonomik durum, yükselen enflasyon ve Türk parasının değer kaybetmesi gibi gelişmeler herkesin malumudur. Bu durum kira sözleşmesi yaparak evlerini ya da işyerlerini kiraya veren mülk sahiplerini zarara uğratmaktadır. Paranın değer kaybetmesi karşısında kira sözleşmesinde belirledikleri artış oranıyla bağlı olan kiraya verenler ne yapacaklarını bilememektedirler. Bu konuda hukukumuzda, hakkaniyeti sağlamak ve taraflar arasındaki dengeyi gözetmek için getirilen hükümler vardır ve bu hükümlere dayanarak dava açılması mümkündür.

Sözleşme hukukuna egemen olan sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa) ilkesi, hukukumuzda da kabul edilmiştir. Taraflar elbette ki özgür iradeleriyle imzaladıkları sözleşmeyle bağlıdırlar ancak sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasındaki denge, sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. Diğer bir anlatımla durumun değişmesi halinde sözleşmede ısrar etmek dürüstlük kuralına aykırı bir tutum olur. Örneğin ev sahibi 2019 yılında aylık 1.000 TL’ye yıllık artışla kiraya verdiği evinde kiracısı 2022 yılı itibari ile 1330 TL’ye oturmakta iken; o çevrede benzer özelliklerdeki evlerin kira bedellerinin bu miktarın çok çok üstünde olduğunu gören ev sahiplerinin kira bedelinin yükseltilmesini istemeleri doğaldır.

Kiraya veren, ülkedeki enflasyonu, döviz kurundaki ani değişimleri ve diğer parametreleri tahmin edemeyeceği için kendisinden beklenmeyen bir yüke katlanmak zorunda kalmaktadır. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ve sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çelişki hâsıl olur ve artık sözleşmeye sıkı sıkıya bağlı kalmak; adalet, hakkaniyet ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir durum yaratır.

Sözleşmenin edimleri arasındaki dengeyi bozan olağanüstü hallere; harp, ülkeyi sarsan ekonomik krizler, enflasyon grafiğindeki aşırı yükselmeler, şok devalüasyon, para değerinin önemli ölçüde düşmesi gibi sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği durumlar örnek olarak gösterilebilir. Bu durumun gerçekleştiğini kabul eden hâkim; duruma göre, kiraya veren lehine kiracının edimini yükseltmeye karar vermek suretiyle sözleşmeyi değişen şartlara uydurur.

Yapılan sözleşmede uyarlamaya ilişkin madde olmasa hatta kiraya veren aleyhine hükümler bulunsa bile hâkim hakkaniyete uygun bir karar vermek için bilirkişi marifetiyle o çevredeki emsal kiraları da inceleyerek bir karar kurar. Bu istisnai nitelikteki davanın bir avukatla takip edilmesi; mahkemeye doğru emsallerin sunulması ve sağlıklı bir süreç yönetimi için elzemdir.

Olgun Hukuk Konya - Av.Ümit Olgun

Kira ve İşgal Hukuku Departmanı

Stj.Av.Şule Tüzen

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

E-Posta adresinizi girin ve yorum yazın. * İşaretli alanlar zorunludur.