OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Koklear İmplant Bedelinin SGK Tarafından Karşılanmaması22/03/2022

Koklear İmplant Bedelinin SGK Tarafından Karşılanmaması

İşitme kaybı yaşayan hastalar, çok yüksek maliyetli olan ve bu sebeple bedelinin büyük bir kısmı SGK tarafından karşılanmayan koklear implant (biyonik kulak ) cihazından mahrum kalıyor, tedavilerini olamıyorlar veyahut tedavi olmak için çok yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyorlar.  Dava yoluyla koklear implant (biyonik kulak )’ın bedelinin tamamının SGK’den karşılanması olanaklı hale gelebilmektedir.

KOKLEAR İMPLANT NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Toplumda ‘biyonik kulak’ olarak da bilinen koklear implant, işitme cihazlarının kullanılması sonucundan fayda görmeyen veya menenjit gibi hastalıklar sonrası ileri ya da çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan işitmesini kaybetmiş kişilerde uygulanan cerrahi müdahale ile takılan bir iç kulak işitme protezidir. Bu cihaz, iç kulağın içinde yer alan sinirleri elektriksel olarak uyarma prensibiyle çalışır. Koklear implant, işitme kaybı olan bir kişinin konuşmayı duyma ve anlama yeteneğini geri kazanmasına veya geliştirmesine yardımcı olabilir. Koklear implant, işitme cihazından farklıdır. İşitme cihazı sesleri daha yüksek hale getirir ancak konuşmayı anlamayı önemli ölçüde iyileştirmeyebilir.

Koklear implant bedelinin tamamının SGK tarafından karşılanması için dava açmadan önce başvuru süreçlerinin sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Çünkü aksi halde; idari süreç ve prosedür sonuna kadar yürütülmeden doğrudan dava açıldığı için davanın reddedilme ihtimali gündeme gelebiliyor.

Şahıslar tarafından koklear implant bedelinin tamamının ödenmesi için başvuruya karşı yüksek ihtimalle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından red kararı veriliyor. Anayasaya ve insan haklarına açık aykırılığa rağmen SGK tarafından halen birçok  bu ve benzeri protez cihazların bedelinin büyük bir kısmı ödenmiyor. Böyle durumlarda hukuki yollara başvurmak gerekiyor.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Mahkemece, Kuruma bedelinin ödenmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı, başvurunun reddedilip reddedilmediği, işitme kaybı olan kişinin bu cihaza ihtiyacı olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olup olmadığı, cihazın alımına ilişkin faturalar incelenecektir. Mahkeme, cihazın fiyatını, cihaz kullanımının hasta açısından zorunluluk teşkil edip etmeyeceğini araştırarak kararını verecektir.

CİHAZIN BEDELİNİN TAMAMININ ÖDENMESİ SOSYAL HUKUK DEVLETİNİN BİR GEREĞİDİR.

Maalesef ki bu cihazların çok yüksek bedelli olması yüzünden gerek Anayasamıza gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olarak SGK tarafından verilen red kararına karşı dava açılması zorunlu hale gelmektedir.

Anayasamızın; “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; “ ilkesi ve yaşama hakkı ile ilgili 17. maddesi şöyle der: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5 maddesinde; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmanın devletin temel amaç ve görevleri arasında olduğu belirtilir. Ve yine 56. maddesinde; "Sağlık Hakkı" tanımlanarak; devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla ödevli olduğu hükme bağlanır.

SGK’nin Anayasaya ve en temel hak olan yaşam hakkına aykırı olarak yaşam için zorunlu olan cihazların bedellerini ödememesi hukuk devleti içerisinde çözümü olabilecek bir durumdur. Ancak SGK'nin koklear implant cihazı bedelinin tamamının dava açılmadan karşılanması şuan için ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle birçok hasta hukuki bir yol olduğunu bilmeden mağdur olmakta ve tedavisini yaptıramamak durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Herkesin yaşam hakkı, sağlık hakkı ve tedavi hakkı vardır.  Dava sonucunda cihaz bedeli ve davacının yapmış olduğu yargılama giderleri davayı kaybeden Kurum’dan alınabilmektedir.

Tek bir insan; canıyla, kanıyla yaşamı hak eden ve kutsal hayatın içinde var oluşunun bir nedeni bulunan yegâne varlıktır. İnsanları ölüme göndermek değil yaşama çağırmak farz olmalıdır. Atalarımızın anlayışı olan “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı bizi sosyal devlet yapar ve bu anlayışa uygun yaşayışı sağlamayı zorunlu kılar.  

Olgun Hukuk-Av.Ümit Olgun

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı

Av. Hatice ASLAN

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP :+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA