OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur Disiplin Ceza Soruşturması02/05/2023

Memur Disiplin Ceza Soruşturması

Kamu görevlisi, idari görevlerini yerine getirirken kamu gücünü kullanır. Dolayısıyla bireylerin hukuki durumunda tek taraflı bir değişiklik meydana getirebilir. Bunun yanında almış oldukları idari kararlar da aksine bir yargı hükmü bulunmuyorsa hukuka uygun sayılır. Kamu görevlisinin bu işleyişi hukuka uygun bir şekilde yürütebilmek için, kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kurallara uyması gerekir. Bu sebeple devlet memurlarının, kamu gücünü kullandığı esnada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlar ve ilgili yönetmeliklerce belirlenen kurallara uymadığı tespit edilir veya uymadığına dair bir iddia ortaya atılırsa, memur hakkında disiplin soruşturması süreci başlar. 

Bu süreç içerisinde ilgili kamu görevlisi yasal haklarının bilincinde olmalı ve her şeyden önce bu haklarını süresi içinde ve usule uygun olarak kullanmalıdır. Usulde dikkat edilmesi gereken süreye örnek verilecek olursa uyarma cezasında 1 ay içerisinde disiplin soruşturması, memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içerisinde disiplin kovuşturması başlatılmalıdır. Bu süre içerisinde yapılmayan soruşturma ve kovuşturmalar zamanaşımına uğrar. 

Kamu görevlisi hakkında yapılan bu disiplin soruşturması sonucunda, bir disiplin cezasının uygulanmasına karar verilebileceği gibi uygulanmamasına da karar verilebilir. Fakat her iki durumda da kamu görevlisi, savunma hakkını kullanma, kendi lehine delil sunma ve bu süreci bir avukat ile takip etme hakkına sahiptir. 


MEMURA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

Disiplin amiri tarafından verilen disiplin cezası Anayasamızın 40/2 hükmü gereğince ceza alan memura tebliğ edilirken, verilen cezaya karşı başvurulabilecek kanun yolları ve sürelerinin bildirilmesi gerekir. Verilen cezanın ağırlığına göre itiraz mercii değişmektedir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilirken Memurluktan Çıkarma cezasına karşı itiraz yolu bulunmamaktadır. 

Disiplin cezası kararına karşı yapılan usulüne uygun itiraz, ilgili kurul tarafından kabul edilir veya reddedilir. Kabul edilme halinde, cezayı veren disiplin amiri vermiş olduğu kararı tekrar gözden geçirerek kararı tamamen kaldırabilir veya hafifletebilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, itirazı kabul ettikten sonra vermiş olduğu kararda ısrar etme veya cezayı ağırlaştırma yoluna gitme yetkisi yoktur. Yapılan itiraz reddedilirse, disiplin cezası kesinleşir ve kesinleşen disiplin cezasına karşı idari dava açılabilir. İtiraz başvurusunu takip eden 30 gün içerisinde itirazın kabulü veya reddi kararı verilmez ise zımni ret kabul edilerek dava açılması mümkündür.

Disiplin cezasının ağırlığına bakılmadan iptal davası açılabilir. Dava açma süresi disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 gündür. Dava açmadan önce verilen disiplin cezasına karşı itiraz yoluna başvurulmuş olsa dahi başvurunun reddinin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açılabilir. 

Disiplin soruşturması süreci hukuki yönden teknik detayları kapsadığı için uzman bir avukattan destek alınmasını öneriyoruz. 


Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Av. Erva ACAR

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA