OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?24/02/2022

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

TCK'nın cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, onbeş yaşını dolduran fakat onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarla cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen herhangi bir durum olmadan (rızayla) cinsel ilişki yaşanması halinde meydana gelir.  TCK'nın 104. maddesine düzenlenen bu suç, onbeş yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını doldurmamış çocukların cinsel gelişimlerinin sağlıklı olmasını ve cinsel dokunulmazlıklarının korunmasını amaçlar.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN UNSURLARI

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenmesi için suçun mağdurunun onbeş yaşını doldurmuş olması ve onsekiz yaşını doldurmaması gerekir. Bununla beraber mağdurun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını anlıyor olması, cebir tehdit ve iradeyi etkileyen herhangi bir nedeninin de bulunmaması gerekir. Mağdurun onbeş yaşını doldurmaması, onbeş yaşını doldurmasına rağmen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmemiş olması veya bu suçun cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleşmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, çocuğun cinsel istismarı suçu oluşur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun unsurlarından biri de şikayettir. Ancak suçun yalnızca temel hali şikayete tabi olup, nitelikli halleri şikayete tabi değildir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda gerek mağdurun veli veya vasisinin şikayeti gerek mağdurun şikayeti dinlenir. Ancak şikayet bakımından esasında mağdurun beyanı dikkate alınır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN YARGILAMASI VE CEZASI

Öncelikle belirtmek gerekir ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayete tabi bir suçtur. Ancak suçun 104 maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen nitelikli halleri şikayete tabi değildir. Bu nedenle suçun nitelikli hallerinin işlendiğini haber alan savcılık re'sen (kendiliğinden) harekete geçerek soruşturma aşamasını başlatır. Bu suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak bu fiilin mağdurla arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi veya evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstelenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun basit halinin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde ise dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenmesi halinde yapılacak olan yargılama sonunda sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararlarının verilebilmesi de mümkündür. Bu suçun basit halinin işlenmesi halinde ise yargılamanın yapılacağı mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi iken, suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde yargılamanın yapılacağı mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN İŞLENMESİ HALİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Kişinin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemesi veya bu suçun mağduru olması halinde bir avukatın hukuki bilgisinden yararlanması gerekir. Zira suçun nitelikli hallerinin somut olayda gerçekleşmesi sebebiyle fail aleyhine durumlar söz konusu olabileceği gibi fail lehine olacak durumların gerçekleşmesi de mümkündür. Nitekim failin mağdurun yaşı konusunda yanılması veya hataya düşmesi, mağdurun şikayetinin varlığı, mağdurun kemik yaşının tespiti vb. durumlar mahkemece yapılacak olan yargılama sonununda verilecek olan hükmü etkileyen önemli hususlardır. Bu önemli hususlar suçun failini önemli ölçüde etkilediğinden gerek cezayı artıran gerek ceza verilmemesini sağlayacak bu hususların tespiti bakımından bir avukatın hukuki yardımından yararlanmak faydalı olacaktır.

SONUÇ

Onbeş yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını doldurmamış ve gerçekleştirdiği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilen küçük çocuklar ile cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen herhangi bir neden olmadan cinsel ilişkinin gerçekleşmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu meydan gelir. Suçun nitelikli hallerinin tespiti ve yapılacak olan yargılamayı etkileyen diğer hallerin doğru bir şekilde tespit edilmesi  amacıyla ve memuriyete engel hallerden olması nedeniyle alanında uzman bir avukatın yapacağı yönlendirme doğrultusunda hukuki işlem başlatılması önemlidir. Bu nedenle alanında uzman Konyadaki hukuk bürolarının hukuki yardımından yararlanmanızı öneriririz.

Olgun Hukuk – Av. Ümit OLGUN

Tazminat – İdare – Ceza Departmanı – Konya Hukuk Bürosu

Av. Rabia Kıraç

Stj. Av. Figen Çiçek

​​​​​​​DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ: olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA