OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
5 Yıl Dolmadan Kira Bedelini Nasıl Yükseltebilirim?14/08/2023

5 Yıl Dolmadan Kira Bedelini Nasıl Yükseltebilirim?

Son dönemlerde, kira bedeli konusunda kiracılar ile kiraya verenler arasında gerilimler artmıştır. Bunda enflasyon, döviz kuru, konut fiyatlarındaki artış ve kanun değişikliği ile getirilen %25 artış sınırlaması gibi etkenler önemli rol oynamaktadır.

Kira bedelinin “hak ve nesafet” kuralına göre geniş kapsamlı tespiti ancak sözleşmenin başlangıcından 5 yıl geçmesiyle açılan bir dava sonucu mümkün olabilmektedir ve kira bedeli ancak bu suretle artırılabilmektedir. Değil 5 yıl son bir yılda dahi bir çok kalemde enflasyonun yüzde 100’ü aştığı göz önünde bulundurulduğunda bu süre ihtiyaçlara cevap verememektedir.

Hukukumuzda böyle olağanüstü durumlar için kanunlar ile getirilen bir imkan vardır. Türk Borçlar Kanunu’nun 138.maddesine göre sözleşmenin yapıldığı sırada öngörülemeyen ve tarafların iradesi dışında ortaya çıkan değişiklikler sözleşmenin ifasını aşırı derecede güçleştiriyorsa dava açılarak mahkemeden sözleşmenin mevcut olağanüstü koşullara göre uyarlanması HER ZAMAN istenebilir. Kira bedeli mahkeme kararı ile yükseltilebilir. Peki bu  olağanüstü koşulların ortaya çıkıp çıkmadığı nasıl belirlenecektir?

Yargıtay içtihadına göre, kira bedelinin uyarlanmasına ilişkin davalarda; bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle karar verilmelidir.

Ülkemizin son birkaç yıldaki durumu göz önüne alındığında, enflasyon yüksekliği, döviz kurlarındaki olağandışı artış, 11 vilayetimizi etkileyen çok büyük depremlerden kaynaklanan konut açığı, son yüzyılda hiç görülmemiş etkin bir pandeminin yaşanması gibi hadiseler olağanüstü koşulların ortaya çıktığı kanaatini oluşturmaktadır. Tabii ki bu husus her olay ve dava özelinde mahkemelerce irdelenmeli ve somut duruma göre karar verilmelidir.

Yukarıda anlatılan süreçler yürütülürken avukat ve hukukçulardan destek alınması sonuca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Kiraya veren ve kiracıların huzur ve sulh içinde oldukları bir toplum dileriz.

Olgun Hukuk – Av. Ümit Olgun

Kira ve İşgal Hukuku Departmanı

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA