OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi11/08/2023

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi hususu Miras Hukukunda özel olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu aile konutuna verdiği önem ve sağ kalan eşin mağduriyet yaşamaması adına; evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde, sağ kalan eşe aile konutunun özgülenmesini mümkün kılmıştır.

Bu konu özellikle konutun mülkiyetinin kendisinde olmayan ve ekonomik olarak güvenceli konumda bulunmayan eşler için önem arzetmektedir. Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenebilmesi için sağ kalan eşin mahkemeden talepte bulunması gerekir. Sağ kalan eş, en geç murisin terekesinin tasfiyesinden önce bu talepte bulunmalıdır. Aksi halde murisin terekesi mirasçılar arasında miras payları oranında paylaştırılacağı için artık sağ kalan eşin bu talepte bulunması mümkün olmayacaktır.

Tereke tasfiyesinden önce bu talepte bulunulursa talebin mahkeme tarafından kabul edilebilmesi ve aile konutunun miras oranına mahsuben sağ kalan eşe özgülenebilmesi için sağ kalan eşin miras hakkına sahip olması, özgüleme için sağ kalan eşin talepte bulunması, evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi gibi gerekli bir takım şartlar vardır. Bu şartlar sağlandıktan sonra mülkiyeti kendisinde bulunmayan ve ekonomik durumu güvenceli olmayan eş aile konutunu mahkeme kararı ile kendisine özgüleyebilir.

Olgun Hukuk-Av. Ümit OLGUN

Aile-Miras-Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Betül GÜREL- Av. Osman Yasin BİCAN-Av. Ayşe İŞLER

Huk. Öğr Feride Nur HORASAN

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA