OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlişkin Önemli Düzenleme-228.12.2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlişkin Önemli Düzenleme-2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, bazı veri sorumlularınca söz konusu başvuru formlarının Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına iletilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu düşünülerek bildirim yapılmadığını tespit etmiştir. Ancak bu yeterli olmayıp başvuru formunun iletilmesinden sonra Kurum tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS’e giriş yaparak bildirimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde VERBİS’e kayıt yükümlülüğü yerine getirilmediğinden sorumluluk devam edecektir.

Bugün resmi gazetede yayınlanan karardan önce VERBİS’e kayıt süresi 31/12/2019 tarihinde dolacağı duyurulan veri sorumlularının yoğun şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirim ve başvuru yaptığı tespit edilmiştir. Ancak VERBİS’e beyan edilen bilgilerin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsayacak şekilde doğru, güncel ve güvenilir bilgiler olması gerekir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun VERBİS veri tabanı üzerinden özellikle son günlerde iletilen bildirimlerle ilgili olarak yaptığı araştırmada, bazı bildirimlerde işlendiği beyan edilen kişisel verilerle işleme amaçlarının, aktarım gerçekleştirildiği beyan edilen alıcı/alıcı gruplarının, veri konusu kişi gruplarının, alınan teknik ve idari tedbirlerin, özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken yeterli önlemlerin, yurtdışına veri aktarımının ve saklamaya ilişkin beyan edilen sürelerin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıkların ve Kanuna/yönetmeliklere aykırılıkların olduğu görülmüştür. Bu durumun nedenlerinden en önemlisi ise hukuki yaptırımlarla karşılaşmamak adına belirlenen süre içerisinde bir kayıt gerçekleştirmek olduğu anlaşılmıştır.

Bu sebeplerle kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süreler aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:

 

Veri Sorumluları

Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi

Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

01.01.2019

 

30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha önce yapmış olduğumuz bir önceki düzenlemenin duyurusu ve bilgilendirme metni: http://www.olgun.av.tr/tr/kisisel_verilerin_korunmasi_kanununa_iliskin_onemli_duzenleme

Av. Ümit OLGUN  &  Av. Rabia KIRAÇ  &  Stj. Av. Ömer Musab BAŞODA

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA