OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur Atamaları İptal Edilebilir Mi?19/06/2023

Memur Atamaları İptal Edilebilir Mi?

Memurların atama işlemleri, dengeli ve düzenli dağılımın yanısıra kamu personelinin öğrenim durumu, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi hususlar ile boş kadro durumunun da değerlendirmesi neticesinde yapılan planlama sonucu gerçekleştirilir. İşbu atama işlemi idarece tesis edilen diğer işlemlerde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu, amaç unsurlarını taşımalıdır. Söz konusu unsurlardan yoksun bir işlemin hukuka uygunluk bakımından sakatlığı ve nihayetinde iptal edilebilirliği söz konusu olur. 

Hukuka aykırılığı iddiasında olunan atama işlemine karşı dava açma süresi içinde öncelikle idareye başvurulabilir. İşbu dava açma süresi idari işlemin ilgilisine tebliğinden itibaren kural olarak 60 gündür. Söz konusu süre içerisinde işlemi tesis eden makama ya da bir üst makama yapılacak başvuru, işlemekte olan 60 günlük hak düşürücü dava açma süresini durdurur. İşbu başvuruyla birlikte idari makamın 30 günlük bir cevap süresi mevcut olur. İdare, 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap verebileceği gibi mevcut süreyi sessiz kalarak da geçirebilir ki böylesi bir sessizlik idare hukuku bağlamında zımni red sayılır. İdareden gelen cevabın ya da zımni reddin ardından başvuruyla birlikte durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

İdare mahkemesinde açılacak idari işlemin iptali davasının beraberinde yürütmenin durdurulması talebinde de bulunulur. Talebin kabulü için şu iki şartın varlığı aranır:
İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması,
İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması.
Uygulamada genelde yürütmeyi durdurma talebi mahkemece idarenin savunmasının alınmasının ardından karara bağlanır. 

Hukuka aykırılığı iddiasında olunan işlemin iptali için açılacak iptal davasında bahsi geçen 60 günlük süre hak düşürücü yönüyle sürecin profesyonel biçimde yürütülmesini gerektirir. Zira sürenin hareketsiz geçirilmesi veyahut idare mahkemesince işlemin hukuka uygunluğuna karar verilmesi halinde işbu kararın kesin olması ya da kesin olmayan karara karşı kanun yoluna başvuru sürelerinin kaçırılmış olması kişilerin ciddi hak kayıpları yaşamalarına neden olur. Özetle salt usuli kısmı eksiksiz bir biçimde yerine getirmiş olmak yeterli olmayıp esasta da hatasız ilerlenmiş olunmalıdır.

İşbu nedenlerden ötürü hukuki sürecin alanında uzman bir avukattan alınacak destek ile beraber yürütülmesini tavsiye ederiz. 

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Öğr. Merve Safa DİNÇ

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA