İDARE, VERGİ VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

14 Mayıs 2024 Yorum (0) 2025 Görüntüleme
2025

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar bünyesinde asli ve sürekli kamu hizmetinin yürütülmesinde görevlendirilenler olarak tanımlanmaktadır. Memurların her biri için özlük dosyası tutulur. Bu dosyaya, memurun mesleki bilgileri, hakkında yürütülen soruşturmalar, incelemeler, hakkında verilen  disiplin cezaları yer alır. Bu dosyada yer alan bilgiler ile memurlar hakkında yapılacak işlemler göz önünde bulundurulur. Örneğin; bir memurun almış olduğu uyarma disiplin cezası özlük dosyasına işlenir. Ardından özlük dosyasında yer alan uyarma cezası göz önüne alınarak kınama cezası uygulanabilir. İşte bu sebeple memurların özlük dosyasında yer alan disiplin cezalarının silinmesi oldukça önemlidir. Bu yazımızda devlet memurlarının almış olduğu disiplin cezalarının sicilinden (özlük dosyasından) nasıl silinebileceğini genel hatlarıyla anlatacağız.

Memurlara hangi eylemleri nedeniyle disiplin cezası uygulanabileceği ve soruşturma süreci ve bu süreçte nelerin yapılması gerektiği "Memurlara Verilen Disiplin Cezaları" adlı makalemizde yer almaktadır.

(https://www.olgun.av.tr/tr/memurlara_verilen_disiplin_cezalari)İşte memurlar aleyhine verilen disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Bununla birlikte verilen disiplin cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 133 uyarınca devlet memurlarının özlük dosyasına  işlenir. Fakat belli sürelerin geçmesi ve çeşitli şekillerde disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi mümkündür.

1-) Disiplin Cezalarının Belirli Bir Süre Geçmesi İle Özlük Dosyasından Silinmesi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 133. maddesine göre; Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

2-) Disiplin Cezalarının Memur Sicil Affı İle Özlük Dosyasından Silinmesi :Yasal düzenlemelerle memur sicil affı ilan edilmesi halinde af kapsamında olan disiplin cezaları memurun özlük dosyasından silinebilir.

3-) Disiplin Cezalarının İptal Davası Yoluyla Sicilden Silinmesi: Disiplin cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 132. madde uyarınca  verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.Devlet memurları ise uygulanan disiplin cezalarını  iptal davası açarak ortadan kaldırabilirler. Disiplin cezalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi halinde disiplin cezalarının sicilden silinmesi gerekir. Memurlar iptal kararıyla birlikte başvuru yaparak disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilir.

4-) Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesine İlişkin Talebin Reddi Halinde İptal Davası Açma: Disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin şartları taşıyan ve başvuru yapan memurun talebinin  reddedilmesi halinde bu ret işlemine karşı iptal davası açılabilir.

SONUÇ

Devlet memuriyeti, kaybedilmesi halinde memurlar için ölçülemez zararlara neden olan bir statüdür. Dolayısıyla memurlar, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka uygunluğuna ihtimam gösterir. Bununla birlikte memurlar her ne kadar yaptıkları iş ve işlemlere dikkat etseler bile disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. 

Disiplin cezaları ise verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eden yani kesinleşmesi beklenmeyen cezalardandır. Böyle bir durumda kişiler İdare Mahkemelerinde disiplin cezalarının iptal edilmesi için dava açsalar bile bu süreçte disiplin cezaları sicillerine işlenmiş olur. Bunun için açılan iptal davasının kesinleşmesini beklemek gerekir. Tüm bunların yanı sıra devlet memuru kimseler hakkında disiplin cezalarının iptal edilememesi durumunda belirli bir sürenin geçmesi ile disiplin cezalarının sicilden silinmesi mümkündür. Dolayısıyla tüm bu hususlar bir devlet memuru için sıkı takip edilmesi gereken önemli  konulardır.

Öyle ki bir devlet memurunun almış olduğu uyarma cezasının üstünden 5 yıl geçmesi ve bu süre  içerisinde olumlu davranışları mevcut olmasına rağmen sicilinde hala o uyarma cezasının yer alması kişinin mağduriyetine neden olabilir. Zira özlük dosyasında yer alan bilgiler memuriyet sürecinin birçok noktasında kişinin karşısına çıkar. Dolayısıyla bu süreç hukuki yönden ağır sonuçlar doğurabileceğinden alanında uzman, bir avukatın yardımıyla maddi ve manevi zararların doğmasının önüne geçilebilir.

Olgun Hukuk- Av. Ümit OLGUN

Tazminat-İdare-Ceza Departmanı- Konya Hukuk Bürosu

Av. Rabia KIRAÇ

Stj. Av. Sümeyye Hatice ERSÖZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ: olgunhukukburosu@gmail.com

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

E-Posta adresinizi girin ve yorum yazın. * İşaretli alanlar zorunludur.