OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoyol, Köprü ve Viyadük Çevresinde Yer Alan Konutların Durumu14/06/2022

Otoyol, Köprü ve Viyadük Çevresinde Yer Alan Konutların Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan otoyol, köprü, viyadük gibi yapılar çevresinde kalan; karayolunun tehlikesine, titreşimine, gürültü ve görüntü kirliliğine maruz kalan taşınmazlar, özellikle de konutlar, bu maruziyetten olumsuz etkilenmektedir.  Huzur ve sükunu bozulan, ayrıca maddi olarak da kayba uğrayan taşınmaz maliklerinin ilgili idareden tazminat isteme hakları bulunmaktadır.

Karayollarının ülkemizin gelişmesine ve vatandaşların refahına katkısı tartışmasızdır. Bölgede oturan ve çalışan herkesin yararlandığı karayolunun bir ya da birkaç kişinin oturduğu konutta gürültüye, sarsıntıya, görüntü kirliliğine veya tehlikeye yol açması; tüm toplumun yararlandığı kamusal bir faaliyetin külfetinin sadece belli kişi veya kişilerin üzerine bırakılması, hakkaniyete aykırı olacaktır.

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35.maddesi gereğince yalnızca kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Kişilerin mülkiyet hakkı sınırlanırken kamu yararı ile bireysel yarar arasındaki makul dengenin korunması gerekir. Kamu yararı için yol yapılırken, kişilere ait olan konutların ve diğer taşınmazların uğramış olduğu değer kaybının mutlaka gözetilmesi gerekir.

Karayolu çevresindeki konutlarda meydana gelen değer ve cazibe kaybı, bu konutlarda yaşayanların huzur ve sükununun yolun olumsuz etkileriyle bozulması nedeniyle kişiler taşınmazlarının kamulaştırılmasını istemekte, ilgili idare tarafından proje dışında kamulaştırma yapılmadığından bu talepler reddedilmektedir. Taşınmazda meydana gelen değer kaybı nedeniyle tazminat talebiyle başvuru yapıldığında ise genellikle herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu durumda ilgililere idareye dava açmaktan başka yol kalmamaktadır.

Dava sürecinde mahkemece bilirkişi tayin edilmekte, yapıda meydana gelen hasar ve değer kaybı değerlendirilmekte, ortaya bir tazminat tutarı çıkmaktadır. Mahkemece hükmedilen tazminat tutarı idarece ilgiliye ödenmektedir.

 

Olgun Hukuk Konya – Av. Ümit Olgun

İdare Hukuku Departmanı

Av. Rabia Kıraç

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA