CEZA, TAZMİNAT VE SİGORTA HUKUKU

Ruhsatsız Silah Taşıma, Bulundurma veya Satın Alma Suçu

14 Mayıs 2024 Yorum (0) 4035 Görüntüleme
4035

Ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya  satın alma suçu, özel bir kanun olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'nda düzenlenmiş suçlardandır. Suçun tamamlanması için taşıma, bulundurma veya satın alma hareketlerinin yapılması yeterli olup ayrıca bir zarar meydana getirilmesi şart değildir. Suça konu silahlar: Ateşli silahlar denince; tabanca, tam otomatik silah ve yivli av tüfeği anlaşılmalıdır.

  • Ruhsatsız silah bulundurma suçu, bulundurma ruhsatı olmayan silah ya da silahların bireysel ihtiyaç için evde ya da iş yerinde bulundurulmasıyla oluşur. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilmektedir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silahın, mesken veya işyeri dışına çıkartılamayacağı, 6136 sayılı Kanun'da ek madde 7'de belirtilmiştir.
  • Ruhsatsız silah taşıma suçu, taşıma ruhsatı olmadığı halde bir kimsenin silah taşımasıyla oluşmaktadır. Ruhsatı olan bir silahın ruhsat süresi dolduğu halde ruhsatın yenilenmediği durumlarda kişinin silahı taşıması halinde de ruhsatsız silah taşıma suçu meydana gelecektir.
  • Ruhsatsız silah satın alma suçu ise, kişinin bireysel ihtiyacı için taşıma ve bulundurma amacıyla ruhsatı olmayan bir silahı satın alması ile oluşmaktadır. (Silahın bireysel ihtiyaç için değil de ticari amaçla satın alınması durumunda ise “silah ticareti suçu” meydana gelecektir.)

Ruhsatsız silah satın almanın en en tehlikeli yönü sabıkalı bir silah alınmasıdır. Ruhsatsız silahla yakalanmanız halinde örneğin aynı silahla adam öldürme suçu gerçekleşmiş ve balistikte kanıtlanmış ise üzerinde yakalanan şahsın durum ve şartlara göre adam öldürme suçundan yargılanması kuvvetle muhtemeldir.
 
Satın alınan silahın taşıma ya da bulundurma ruhsatı beş yıl için geçerlidir. Gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenmektedir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmektedir.

Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunun cezası 6136 sayılı kanunun 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükümlerine göre:

  • Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (13/1)
  • Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (13/2)
  • Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. (13/3)
  • Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. (13/4)
  • Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır. (13/5)

Ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya satın alma suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından suçun soruşturulması cumhuriyet savcılığı tarafından re’sen yapılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir şikayet süresi yoktur. Yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu suç kişinin cezai sorumluluğuna neden olacağından alanında uzman bir avukatın yapacağı yönlendirme doğrultusunda hukuki işlem başlatılması mühimdir.

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
 Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Av. Hatice ALTUNBAŞ

 

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

E-Posta adresinizi girin ve yorum yazın. * İşaretli alanlar zorunludur.