OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?15/09/2022

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

Medeni Kanun 396-494 maddeleri arasında değinilmiştir. Vesayet kelime anlamı olarak, küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve kamu hizmeti niteliğini taşıyan bir kurumdur. Vesayetin amacı belirli zayıflık durumları içinde bulunan kişilerin, bu durumların etkisinden mümkün olduğunca kurtarılmak yoluyla esenliklerinin sağlanmasıdır. Yani aklı ve/veya iradesi kendini ve malvarlığını sevk ve idare edemeyen- edemeyecek kimselere atanan hukuki velayet benzeri bir kurumdur. Vesayeti gerekli kılan haller; yaş küçüklüğünden, kısıtlılıktan yahut kişinin kendi talebinden doğar. Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar. Gereken durumlarda vesayet makamı-Sulh Hukuk Hakimliği, bu görevi birlikte yerine getirmek için birden fazla vasi tayin edebilir. Vasi atanacak kişinin, kısıtlanacak olan kimsenin mallarını idare edecek, onun bakım ve korunmasını sağlayabilecek güç ve yetenekte olması gerekir. Vasi olacak kişi aynı zamanda TMK m. 418’de sayılan olumsuz sebepleri de taşımamalıdır. Maddeye göre; “kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, ilgili vesayet daireleri ve yargıçları’’ vasi olarak atanamazlar.

Vasilik sıfatına haiz şahsı vesayet makamı, gecikmeksizin vasi atamakla yükümlüdür. Atama kararı vasiye hemen tebliğ olunur. Kısıtlamaya ve vasi atanmasına veya kısıtlanan velâyet altında bırakılmışsa buna ilişkin karar, kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur. Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Denetim makamı, vereceği kararı vasiliğe atanmış olan kimseye ve vesayet makamına bildirir. Atama kararı kesinleşince vesayet makamı vasinin göreve başlaması için gerekli işlemleri yapar.

 

Olgun Hukuk - Av. Ümit Olgun - Konya Hukuk Bürosu

Aile-Miras-Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Osman Yasin BİCAN

Hukuk Öğr. Emine Şule Olgun

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA