OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketici İşlemlerinden Kaynaklı Senetlerin Akıbeti22/09/2020

Tüketici İşlemlerinden Kaynaklı Senetlerin Akıbeti

Kapanan 19 ve 13.Hukuk dairelerinin işleri 11 ve 3.hukuk dairesine devredildi. Bu süreçten sonra tüketici işlemi adı altında alınan senetlerin akıbetinin ne olacağı belirsiz. Normalde 19.Hukuk Dairesi, kıymetli evrak TTK'da düzenlendiği için ticaret mahkemesi görevli, bono sebepten soyut olduğu için sebebin borçlu tarafından ispatını isteyerek davaları reddediyordu. Ancak 13.Hukuk dairesi ise tüketicinin tüketici işleminden kaynaklı bu bononun alındığını iddia etmesini dahi ciddi bir iddia olarak kabul edip tüketici mahkemesi görevli diyerek kıymetli evrakın TKHK m.4/5 uyarınca geçersiz olduğunu söylemektedir. Ekteki kararda da görüldüğü üzere davacı babanın vermiş olduğu senedin, çocuğunun öğrenimi için verdiği kabul edilip, tüketici işlemi olmasından behisle tüketici mahkemesi görevli demektedir. Bunun devamında da TKHK m.4/5 uyarınca tüketici senetleri nama yazılı düzenlenmesi ( emre yazılı düzenlenemez ) diyerek senetlerin GEÇERSİZLİĞİNE karar verilecektir. 

Davacının, velisi olduğu çocuğunun öğrenimi için davalı şirketin işletmecisi olduğu özel okula kayıt yaptırması ve dava konusu senetlerin de bu sebeple alınmış olması halinde davacının bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda olduğu ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi, yetkili mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğunun kabulü gerektiği(13. HD. 13.02.2020 T. 2376/2071)

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA