OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet (Kaçakçılık Suçları) Nedir?28/08/2023

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet (Kaçakçılık Suçları) Nedir?

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçları, ülkeye girişi ya da çıkışı gümrük işlemlerine tabi olan eşya ve ürünlerin, gümrük vergilerinin az ödenmesi ya da hiç ödenmemesi amacıyla yasadışı yollarla ülkeye girişlerinin veya ülkeden çıkışlarının sağlanmasıdır. 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesi ve devamında oldukça uzun ve ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Madde metnine bakıldığında bu suçlar;

  • eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak (bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası)
  • eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri ödenmeksizin ülkeye sokmak (iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası)
  •  transit rejimi çerçevesinde taşınan, serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası)
  • belli bir amaç için kullanılmak üzere getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası)
  • kaçakçılık konusu olduğu bilinen eşyayı bilerek ve ticarî amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası)
  • Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek (altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası)
  • ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak, bu özelliğini bilerek satmak, satın almak, taşımak, saklamak (iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası)
  • ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası)
  • hayali ihracat yapmak ya da gerçekleşen ihracata konu malın niteliğini değişik göstermek (bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası)

şeklinde pek çok görünüme sahiptir.  Ancak kaçakçılık suçları sadece bu fiillerle sınırlı değildir. Özellikle tütün, akaryakıt, makaron, alkol, alkollü içecekler gibi ürünlere dair fiiller de ayrıca cezalandırılmaktadır. 

Bununla beraber 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 4. maddesinde  kaçakçılık suçlarına ilişkin nitelikli haller sayılmıştır. Bu kapsamda tanımlanan suçların, bir örgütün veya tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, kaçakçılık fiillerini önlemekle veya soruşturmakla yükümlü kişiler tarafından işlenmesi gibi hallerde verilecek ceza artırılacaktır.

Bu suç, şikayete tabi olmayıp savcılık tarafından re'sen soruşturulan ve akabinde kamu davasına konu olan bir suçtur. Kaçakçılık suçları hakkında bazı hallerde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olabileceği gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınması da mümkündür. İşbu suça ilişkin fiiller meydana gelirken gümrük işlemlerinden geçmeme ve vergiden kaçınma şeklinde neden olunan kamu zararını gidererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak, kolluk birimlerince yapılan adli ve önleme aramalarının hukukiliğini irdelemek, hukuka aykırı koruma tedbirinin varlığı halinde bunu öne sürebilmek ve nihayetinde lehinize bir sonuç almak amacıyla, hukuki süreci, ifade alımı anından itibaren  alanında uzman bir avukatın hukuki yardımıyla beraber yürütmeniz mühimdir

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Öğr. Merve Safa DİNÇ


 

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA