OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?07/09/2022

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Bilindiği üzere dolandırıcılık suçu; failin hileli davranışlarla mağdurun veya üçüncü bir kişinin zararına olarak kendisi veya bir başkası lehine yarar sağlamasıdır. Söz konusu eylem dolandırıcılık suçunun en temel halini olmakta, bu temel halin yargılaması ise asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Ancak bazı hallerde mağdurun sıfatı, mağdurun içinde bulunduğu hal ve durumlar fail hakkında daha fazla cezaya hükmedilmesine neden olmaktadır. Bu daha fazla cezayı öngören durumlar  TCK'nın  "nitelikli haller" başlıklı 158. maddesinde düzenlenmiştir. 

Nitelikli dolandırıcılık suçunun düzenlendiği TCK m.158'e göre suçun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, sigorta bedelini almak maksadıyla, kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
    
Yine failin kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası cezalandırılır. Dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Görüldüğü üzere nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde fail ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak ve yargılama neticesinde fail hakkında hükmedilen ceza miktarı  suçun temel halinin işlenmesi halinde verilecek cezaya göre daha fazla olacaktır. Bununla birlikte suçun temel halinin işlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi mümkünken nitelikli hallerin işlenmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya erteleme kararları verilemeyecektir.  Bu nedenle bu suç isnadı ile karşı karşıya kalmanız halinde alanında uzman bir avukattan yararlanmanızı öneririz. Dolandırıcılık suçu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz diğer blog yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Olgun Hukuk - Av. Ümit Olgun - Konya Hukuk Bürosu

Tazminat - İdare - Ceza Departmanı

Av. Rabia KIRAÇ

Stj. Av. Figen ÇİÇEK
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA