OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Vasiyetname ve Vasiyetnamenin İptali03/07/2023

Vasiyetname ve Vasiyetnamenin İptali

Anadolu, Anadolu olalı böylesine servet üretmemiştir. Üretilen servetin nesiller boyu intikali miras hukuku yoluyla olmaktadır.

Miras bırakan; genelde yaşlı insanlar; bir başka deyişle toplumun düşünsel önderleri servetin intikalini doğru ve hakkaniyete uygun yönlendirebilirler. Örneğin anne babaya karşı vefalı, merhametli, yumuşak huylu bireyler servet intikalinde vasiyetname ile imtiyazlı hale getirilebilir. Kanunen saklı payın (mahfuz hissenin) üstündeki kısım hiç de azımsanmayacak kadar önemli bir paya isabet etmektedir. Çocukların olduğu bir terekede %38 ila %50 aralığındaki paya isabet etmektedir. İşbu servet intikalinde en önemli hukuksal kurumlardan birisi de VASİYETNAME’dir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ

  1. Genel Olarak

Vasiyetnamenin iptal sebepleri TMK m. 557/1’de sınırlı olarak belirtilmektedir. Söz konusu iptal sebepleri; somut olaylar çerçevesinde dar yorumlanmakta, mümkün olduğunca tasarrufun ayakta tutulması ve böylece miras bırakanın son arzularının yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

  1. İptal Sebepleri

Vasiyetnamenin iptal sebepleri kanunda sınırlı olarak belirtilmektedir.

B.1) Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa:

      Vasiyetname yapabilmek için on beş yaşını doldurmak ve ayırt etme gücünün bulunması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda vasiyetnamenin iptali istenebilir.

B.2) Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa:

      Vasiyetname, miras bırakanın gerçek iradesini yansıtmalıdır. Miras bırakanın iradesinin sakatlanması halinde de vasiyetnamenin iptali istenebilir. Söz gelimi miras bırakanın iradesi; saik yanılması, beyan yanılması, aldatma, korkutma, zihni kayıt, latife beyanı veya muvazaa ile sakatlanabilmektedir.

B.3)  Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise:

      Vasiyetnamede yer alan tasarruflar, hukuka veya ahlaka aykırı nitelikte ise iptali istenebilir. Bu durumda maddi tasarrufun iptali istenebilirken şekli tasarruf ise ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Hukuka veya ahlaka aykırılık, mirasın geçiş anında bulunmalıdır.

B.4) Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa:

Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname ile yapılabilmektedir. Her bir vasiyetname ayrı ayrı ve sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulmaması halinde vasiyetnamenin iptali istenebilir.

Olgun Hukuk-Av. Ümit OLGUN

Aile-Miras-Kişiler Hukuku Departmanı

Av. Osman Yasin BİCAN-Av. Ayşe İŞLER-Av. Betül GÜREL-Stj. Av. Yunus POLAT

DETAYLI BİLGİ İÇİN

TELEFON VE WHATSAPP:+90 (553) 048 68 12

MAİL ADRESİ : olgunhukukburosu@gmail.com

*Olgun Hukuk, 30 kişilik yetkin kadrosu ile Türkiye geneline hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA